درب السياحية في تارانتو: مدينة اثنين من البحار

Condividi

جمعية البحارة الإيطالية - قسم مانفريدونيا, ينظم اليوم الاثنين 16 أبريل 2012 الطريق إلى تشجيع وتعزيز المناطق الخلابة بوليا, الحرف ونموذجية. جمعية Daunia الطور, بالتعاون مع وبهدف تعزيز, تعزيز ونشر المبادرات المتصلة بتعزيز الإقليم, تقدم لأعضائها وأنصارها هذه الرحلة فريدة من نوعها ومثيرة للاهتمام.

Saremo ospiti della Marina Militare per poter visitare il cacciatorpediniere Andrea Doria rientrato nella base navale Mar Grande di Taranto il 15 dicembre scorso dopo sei mesi di attività in Oceano Indiano per l’operazione NATO Ocean Shield per il contrasto alla pirateria marittima.

Visiteremo inoltre il قلعة aragonese di Taranto, detto anche Castel Sant’Angelo, con il suo affaccio sul mare è una splendida costruzione progettata verso la fine del XV secolo con lo scopo di difesa. Il Castello ha una struttura di stile normanno – svevo – angioino, anche se il nucleo originario risale ai Bizantini che edificarono una rocca per proteggersi dai Saraceni. Di particolare interesse le caratteristiche torri larghe e basse che costituiscono il Castello e ne enfatizzano la funzione di difesa attribuita alla fortificazione. Il Castello è stato utilizzato anche come carcere sotto gli Asburgo ed è attualmente sede della Marina Militare.

Dopo la visita al Castello, avremo modo di ammirare Il Monumento al Marinaio, il quale si impone all’attenzione di chi dal Borgo antico giunge, attraversando il Ponte girevole, sul corso Due Mari, nel Borgo nuovo della città. L’opera fu realizzata in bronzo dallo scultore Vittorio Di Cobertaldo nel 1974, per volontà dell’Ammiraglio Angelo Iachino, che volle far dono della scultura alla città in ricordo dei marinai caduti durante il conflitto mondiale e nella atroce e sanguinosa “Notte di Taranto”. L’opera protesa maestosamente verso il cielo per circa sette metri poggia su un piedistallo sul quale è posta una iscrizione: AI MARINAI DELLE FORZE NAVALI ITALIANE L’AMM. D’ARMATA A. IACHINO II GUERRA MONDIALE 1940-43. La scultura, che cattura in modo suggestivo lo sguardo di chi ammira l’impetuosità e l’irruenza dei flutti del mar Grande, è dedicata ai marinai della Marina Militare Italiana e raffigura due marinai che, con la mano destra, tengono il berretto levato in alto e “salutano” il passaggio delle navi e piccole imbarcazioni che costantemente solcano le acque del canale navigabile che collega il Mar Grande con il Mar Piccolo.

 

 

برنامج اليوم:

 • ساعات 06.30: Partenza per Taranto (il pullman effettuerà le fermate dei pullman di linea)
 • ساعات 10.00: Arrivo a Taranto – Base Navale Chiapparo e inizio visita su Nave Andrea Doria
 • ساعات 12,00: dopo la visita dell’unità navale, trasferimento al Circolo Sottufficiali della Marina Militare;
 • ساعات 13.00 - 15.00: غداء;
 • ساعات 15.00: Visita del Ponte Girevole;
 • ساعات 15.30: Visita del Castello aragonese sede della Marina Militare;
 • ساعات 18.00: Passeggiata sul Lungomare con fotografia presso il Monumento del Marinaio;
 • ساعات 18.30: الذهاب لمانفريدونيا. الرسوم:
 • € 35,00 AL SOCIO DAUNIA TUR;
 • € 40,00 AL NON SOCIO DAUNIA TUR


ويشمل السعر:

 • Viaggio in pullman ManfredoniaTaranto /R;
 • Visita guidata della nave Andrea Doria;
 • Ingresso e visita al Castello aragonese;
 • Pranzo completo presso la mensa sottufficiali;
 • رسوم العضوية لتنظيم ومرافقة موظفي جمعية Daunia الطور.

 

معدات:

ملابس مريحة, إمدادات المياه, macchina fotografica-videocamera.

E’ INDISPENSABILE COMUNICARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO ENTRO السبت 31 MARCH 2012 الاتصال بنا على أرقام هواتف لدينا:

مقرها النقابي DAUNIA TUR: 0884/326299

الرئيس رافاييل Frattarolo: 340/1052608

الأمين الإدارية جوزيف Frattarolo: 327/5835583­

الموقع: www.dauniatur.it
البريد الإلكتروني: info@dauniatur.it
dauniatur@libero.it


مقالات ذات صلة:

التعليقات مغلقة.