1^ Στην ετήσια ΓΕΝΙΚΗ ενεργού τουρισμού στην Puglia

μερίδιο,it

Stati generali del Turismo Attivo in PugliaΓια πρώτη φορά στην Puglia πληρούν τους επιχειρηματίες και τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων και tour operators - δηλαδή εκείνοι που με διάφορους τρόπους παρέχουν υπηρεσίες στον επισκέπτη. Προγραμματιστεί για την επόμενη 14 Ιούνιος 2013 a Manfredonia gli Stati Generali del Turismo attivo in Puglia, evento ideato ed organizzato dal Gal Daunofantino con la collaborazione dell’Agenzia del Turismo di Manfredonia e con il patrocinio della Regione Puglia e di PugliaPromozione.

Gli Stati Generali del Turismo Attivo è un’idea pensata per offrire alle imprese del territorio, operanti nel settore turismo, un’occasione di incontro e scambio di opportunità così da favorire lo sviluppo di una rete in cui siano protagonisti gli imprenditori del settore turistico.

Nel turismo Attivo rientrano tutte le tipologie di fruizione turistica a basso impatto ambientale che non sono pura osservazione del territorio, ma implicano un impegno attivo del visitatore inteso nella sua più ampia accezione (golf, Ποδηλασία, πεζοπορία, κερί, kitesurf, windsurf, kayak, diving, equitazione, deltaplano, sci nautico etc).

Gli Stati Generali del Turismo Attivo è un momento di riflessione ed è funzionale ad effettuare la mappatura di tutti gli elementi della filiera interessati alla pianificazione, strutturazione e promozione dell’offerta turistica;

L'evento, che si svolgerà presso il Regio Hotel Manfredi, gratuito ed aperto alla partecipazione delle Istituzioni, di tutti coloro i quali sono titolari\gestori di strutture ricettive e fornitori di servizi, sarà scandito lungo l’arco di tutta la giornata da diversi momenti di riflessione e confronto teorico e soprattutto pratico.

Per registrarsi all’evento ‘Stati Generali del Turismo Attivo in Puglia’, mandare mail a: turismoattivopuglia@gmail.com. Per informazioni: 3409501690

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

‘STATI GENERALI DEL TURISMO ATTIVO IN PUGLIA’

14 Ιούνιος 2013 – PRESSO REGIO HOTEL MANFREDIS.P.58 Km12 – MANFREDONIA

Ώρες 9 Registrazione dei partecipanti

Ώρες 9.30 Apertura dei lavori ed inizio convegno con i saluti delle Autorità

Ώρες 9.45 Forum ‘Il Turismo Attivo come fenomeno globale’: interviene Prof. Joseph Ejarque – Amministratore FourTourism

Ώρες 11 Coffe Break

Ώρες 11.30 Forum ‘Il Turismo Attivo come fenomeno locale’: intervengono Dott.ssa Silvia Godelli – Assessore al Turismo Regione Puglia; Dott. Giancarlo Piccirillo – Direttore Generale PugliaPromozione

Ώρες 13.30 Pausa Pranzo

Ώρες 15 Workshop ‘Case History: Liguria dal prodotto mare alla destinazione del turismo attivo’. Intevengono: Καθ. Joseph Ejarque – Amministratore FourTourism; Dott. Carlo Scrivano – Direttore AssoAlbergatori Savona.

Ώρες 17 Conclusioni

Σχετικά Άρθρα:

"Μοιραστήκαμε χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης!": Γνώση Διάσκεψη της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης αφιερω ...
ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΝ SHORE αιολικής ενέργειας OFF
Καρναβάλι και της: εμπειρία 2014 con Daunia TuR
Σχολεία Κατάλογος 2015
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ: Manfredonia παρακολούθησαν τη συζήτηση σχετικά με τα μέτρα για EMERG ..,it.
Manfredonia, campagna Nazionale di Marevivo “Ma il mare non vale una cicca?"
Επιστροφή «99 Χωριά,,it,raccontodiPuglia ",,it,ξεναγήσεις στην αυθεντική Borghi,,it- #raccontodiPuglia”: Κυριακή 25 Ιούνιος 2017 visite guidate nei Borghi autentici ...
Contest Fotografico "Incorniciamo l'Amore"
"Μάιος των βιβλίων του 2018",,it,Μάιο στο διάλογο της Manfredonia για το βιβλίο "Bandiere e Primavere",,it: ο 26 maggio a Manfredonia dialoghi sul libro “Bandiere e Primavere”
Presentazione Cortometraggio "Le Isole delle acque verdi"

Τα σχόλια είναι κλειστά.