Άνοιγμα Συμμετοχές Εκστρατεία,,it,Κοινωνικο Daunia TUR,,it,Σταθεροδεσμός σε έχω Carnevali d'Italia,,en 2019 Socio Daunia TuR

μερίδιο,it

Gent.mi soci, simpatizzanti e fan,

il Consiglio Direttivo ha aperto ufficialmente il 10^ anno associativo e siamo lieti di invitare tutti gli associati a rinnovare la “fiducia” in noi anche per il nuovo anno che ci aspetta ricco di attività, proposte ed eventi. In questo sito web “www.dauniatur.itè possibile conoscere le attività dell’Associazione Daunia TuR e dei suoi partner, rivolta ai propri associati, alle organizzazioni sociali e turistiche, agli Enti Pubblici ed a tutti coloro fossero interessati a collaborare e fruire del territorio pugliese e della Daunia. Και’ possibile richiedere informazioni sulle attività associative e fare proposte sulle iniziative da programmare (σε Sezione Contatti: http://www.dauniatur.it/wp/contatti/). Και’ lo strumento ufficiale per garantire maggiori informazioni agli associati e non, per condividere e comunicare lo scambio di informazioni di iniziative ed eventi programmati. Per conoscere le modalità di Tesseramento 2019, ti invitiamo a consultare la Sezione DIVENTA SOCIO del sito web http://www.dauniatur.it/wp/soci/ e a venirci a trovare presso le sedi di San Lorenzo σας,112 e Piazzetta Mercato, 9 a Manfredonia.
Il Presidente
Dott. Joseph Frattarolo

Σχετικά Άρθρα:

6ΑΠΟΓΡΑΦΗ ° "Μέρη της Καρδιάς" 2012
Τουρισμός, Puglia διαθέτει με 3,2 εκατομμύρια αφίξεις
«Τα γεγονότα σας" με τον Luca Sardella στην Manfredonia
1^ Στην ετήσια ΓΕΝΙΚΗ ενεργού τουρισμού στην Puglia
Manfredonia πρωτεύουσα της φιλοξενίας και
Ευχές για την Ημέρα της Γυναίκας
Καρναβάλι και της: εμπειρία 2014 con Daunia TuR
Πληροφορίες Σεμινάρια "OPEN DAYS CONFGUIDE FOGGIA 2016",it
Προϊόν Ξεναγήσεις «Το Καρναβάλι της Μανφρεντόνια μεταξύ της γνώσης και της γεύσης,it"
Μέρος "Daunia Express" η πολιτιστική στήλη του προγράμματος ψυχαγωγίας στο Radio Manfredonia,it ...

Τα σχόλια είναι κλειστά.