Πέμπτη έκδοση της Εθνικής Νύχτας του Κλασικού Λυκείου,it

μερίδιο,it

Ο Liceo Classico “A. Moro” di Manfredonia, in rete con i Licei Classici della Regione Puglia e altri 433 licei nazionali, aderisce anche per quest’anno scolastico alla V edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, prevista per venerdì 11 Ιανουάριος 2019.

Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT), questa prestigiosa manifestazione, focalizzata sul valore fondante del mondo classico rispetto alla civiltà moderna, ha ottenuto, sin dal suo primo apparire, l’attenzione dei media e ha altresì ottenuto l’approvazione del Miur, in partnership con Rai Cultura e Rai Scuola. È previsto infatti, anche un collegamento con l’iniziativa in diretta con il noto liceo classico “Giulio Cesare” di Roma.

Pertanto venerdì 11 gennaio lo storico Liceo Classico, presso l’ Auditorium dell’IISS “Galilei-Moro”, μμ 18.30 όλα μεταλλεύματος 22.30 e oltre aprirà le sue porte alla cittadinanza e gli studenti, che avranno modo di esibirsi in svariate performances, affidate alla creatività dei giovani che, guidati dai loro docenti, seguiranno come filo conduttore il tema peculiare del “Il Potere”. Esso sarà delineato in svariate forme espressive, dalla recitazione alla danza, dalla musica corale in lingua latina e greca alla riflessione culturale intertestuale grazie anche ad ospiti di eccezione: il soprano Francesca Rinaldi, l’insegnante di canto Maria D’Oria, l’attrice Mariangela Conte della compagnia Teatro della Polvere, il prof. Giovanni Ghiselli, membro del direttivo del “Centrum Latinitatis Europae”.
Fortemente voluta dalla prof.ssa Rossella Angelillis, che è costantemente e vivacemente supportata da un affiatato team di docenti quali Mattia Zerulo, Antonella Pettinicchio, Matilde Lauriola, Teresa Starace, Isabella Battista, Adelaide Labella, e sostenuta in tale progetto dal Dirigente Scolastico, prof. Leonardo Pietro Aucello, la manifestazione, impreziosita dalla presenza di illustri ospiti, sarà caratterizzata dal coinvolgimento di tutti gli studenti e di tutti i genitori.
Ο’Σύλλογος Daunia Tur, partner dell’evento, accoglie la gradita iniziativa e diffonde tra i propri soci e simpatizzanti allo scopo di sensibilizzare una cultura alternativa ed innovativa di fare scuola e di veicolare i contenuti in una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua.

Σχετικά Άρθρα:

Ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλα τα μέλη ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Ο τουρισμός στην Απουλία στην 2012, Manfredonia μέσω le 15 κύριους προορισμούς σε Πούγκλια
Η ένωση επιδιώκει συνεργάτες Daunia Tur
Όλα τα μάτια στο Gargano
Joseph Barreca νικητής του διαγωνισμού "Το πιο όμορφο Γέννηση"
ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΝ SHORE αιολικής ενέργειας OFF
Προσκλήσεις για να αμφισβητήσει την έγκριση του επαγγέλματος ηγέτη Οδηγός και Tour,it
I turisti e il Centro di Informazione ed Accoglienza
Καλοκαιρινός Σχεδιασμός,,it,"Gargano στα συναισθήματα,,en 2018 "Gargano in Emotions" con Daunia TuR

Τα σχόλια είναι κλειστά.