مسار الرحلة “Assaggi di Monti Dauni IV^Edizione

Condividi

L’associazione Daunia TuR propone ai propri associati e simpatizzanti un itinerario alla riscoperta dei borghi di Pietramontecorvino e Lucera previsto per Domenica 9 يونيو 2019 بدءا من مانفريدونيا في تجميع السيارات (تقاسم وسائل بك بين المشاركين).

يتبع

مسار طبيعي “Foresta in Festa”

L’Associazione Daunia TuR propone per i propri soci e simpatizzanti per Domenica 2 يونيو 2019 والرحلات الطبيعية في واحدة من مسارات أجمل ومذهلة من فوريستا أومبرا.

يتبع

Programmazione Itinerari Mese Giugno 2019

L’Associazione Daunia TuR A.P.S. organizza per i propri soci e simpatizzanti un calendario di escursioni e itinerari giornalieri periodici, con l’obiettivo di valorizzare il territorio a carattere provinciale, regionale e nazionale e diffondere la cultura locale e le eccellenze naturalistiche con l’ausilio di Guide turistiche e esperti del territorio abilitati.

يتبع

Seminario di Educazione Finanziaria Generali S.p.A.

الأربعاء 8 Maggio dalle ore 18,30 presso la sede DauniaTuR in Via San Lorenzo 112 ومانفريدونيا, l’Agenzia Generali di Manfredonia sarà lieta di svolgere per gli associati e simpatizzanti un seminario informativo di Educazione Finanziaria dal titoloCambia il mondo cambia il modo: la selezione come strategia di investimento”.

يتبع

مسار الرحلة “Alla scoperta delle tombe daune tra Storia, مطاعم طبيعة ق”

الأحد 28 أبريل 2019 l’Associazione Daunia TuR propone ai propri soci e simpatizzanti l’itinerario “ALLA SCOPERTA DELLE TOMBE DAUNE TRA STORIA, NATURA E GASTRONOMIA“ .L’uscita sarà svolta in intera giornata. Nella mattinata in località Ciminiera (127 م s.l.m.) ه فالي Petrulo (247 م s.l.m.) si sviluppa un percorso per conoscere…

يتبع