Επαφές

μερίδιο,it

Σύλλογος Daunia TurOrario al pubblico

καταστατική έδρα: San Lorenzo σας 112, 71043 Manfredonia (Σχήμα)
Τηλ.:+390884660558
Κύτταρο. Πρόεδρος Joseph Frattarolo: +393488137728
Κύτταρο. Γραμματέας: Raffaele Frattarolo: +393401052608

Επικοινωνήστε με E-mail
Γενικές Πληροφορίες info@dauniatur.it
Διοικητική Γραμματέα dauniatur@gmail.com
P.E.C.: dauniatur@pec.it

Conto corrente
Η Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT 36 X 01030 78450 000063203080
BIC / SWIFT: PASCITM1FG4

Τα σχόλια είναι κλειστά.