Δρομολόγια

μερίδιο,it

L’Associazione Daunia TuR è finalizzata alla realizzazione di itinerari turistici, εκδρομές, ξεναγήσεις στα ιστορικά κέντρα, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικά. Οι δραστηριότητες τις οποίες η Ένωση, αυτές είναι γενικά εδαφική τοπικές, επαρχιακές και περιφερειακές, αλλά και τη διαθεσιμότητα του προσωπικού δεν περιορίσει τις προτάσεις και τα αιτήματα έθιμο που προτείνει την ανάπτυξη νέων τουριστικών διαδρομών αυτές είναι σύμφωνες με τους σκοπούς της γνώσης και την προώθηση της πολιτιστικής και τουριστικής στο εθνικό και διεθνές.

Τα σχόλια είναι κλειστά.