Δρομολόγια

μερίδιο,it

L’Associazione Daunia TuR è finalizzata alla realizzazione di itinerari turistici, εκδρομές, ξεναγήσεις στα ιστορικά κέντρα, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικά. Οι δραστηριότητες τις οποίες η Ένωση, hanno generalmente una valenza locale, επαρχιακές και περιφερειακές, αλλά και τη διαθεσιμότητα του προσωπικού δεν περιορίσει τις προτάσεις και τα αιτήματα έθιμο που προτείνει την ανάπτυξη νέων τουριστικών διαδρομών αυτές είναι σύμφωνες με τους σκοπούς της γνώσης και την προώθηση της πολιτιστικής και τουριστικής στο εθνικό και διεθνές.

TARIFFE-GUIDE-DAUNIA-TUR-2020.pdf

L’association Daunia TuR réalise des itinéraires touristiques, des excursions naturalistes et des visites guidées des centres historiques et archéologiques, qui sont les témoins de l’histoire et du patrimoine local. Les activités qu’organisent l’association ont généralement un caractère local, provincial et régional. Le but principal est la cohérence entre la connaissance et la promotion, de la culture et du tourisme local, à l’échelle nationale et internationale. C’est pourquoi l’élaboration d’autres itinéraires, individualisés et personnalisés, d’intérêt touristique, est possible grâce à la disponibilité de toute l’équipe.

*En Italie les provinces sont l’équivalent des départements enFrance

Τα σχόλια είναι κλειστά.