Business Partners

aandeel,it

Het partnerschap is Commercial un’attività di collaborazione con la finalità di ottenere benefici nell’approccio al proprio mercato di riferimento utilizzando iniziative di marketing di tipo diverso: een marketing initiatief kunt u meer te concentreren op de handel, andere kan verschillen het type communicatie, nog een ander om zijn wettelijke regeling. Elk van hen zal om zijn karakteristieke personages worden voorgesteld, voor de actoren die hebben deelgenomen, voor de marketing variabelen waarop de acteurs hebben geïnvesteerd.

De initiatieven kunnen in de tijd worden beperkt (ACTIES TACTICS), ma possono anche prevedere sviluppi nel tempo perché presentano effetti determinanti per il core business dei partner e per la loro strategia di lungo periodo (Strategische activiteiten).

U kunt ook onderscheiden partnerschap verticali en horizontale samenwerkingsverbanden. Nel primo caso si tratta di accordi miranti all’integrazione verticale delle imprese costituenti i vari anelli della catena del valore: van producent tot distributeur aan de eindverbruiker, en vice versa. Nel caso delle partnership di tipo orizzontale si tratta di accordi che si attuano tra attori dello stesso livello della catena del valore. Het kan zijn, daarom overeenkomsten tussen ondernemingen uit verschillende sectoren, maar onder die we kunnen synergieën tot stand op basis van competenties en klantsegmenten bereikt. Op hetzelfde moment dat overeenkomsten tussen ondernemingen in dezelfde sector die besluiten hun krachten te bundelen en aan te pakken de commerciële markt met een gemeenschappelijke strategie kan zijn, althans voor sommige sectoren.
Reacties zijn gesloten.