Non-Profit Partner

udział,it

Obecnie firmy są powołani, by być bohaterami sferze społecznej i aktywnie uczestniczyć w rozwoju wspólnoty narodowej i lokalnej. L’Associazione Daunia TuR collabora ogni anno con numerose organizzazioni non profit locali e nazionali e mette la propria esperienza a disposizione delle imprese aderenti, rozwijać dobre towarzystwo-społeczne partnerstwo:

Seminaria, konferencje, wyjazdy w teren i szkolenia: co-organizzazione dimomenti di approfondimento su tematiche inerenti il territorio, l'uomo, produktu lub usługi;
Utworzenie organizacji non-profit: Doradztwo w rozruchu, wybór w zakresie działań i określenie sposobów i środków;
Fundraising lub podpisy dla inicjatyw społecznych: określenie celów projektu, wybór partnera non-profit, wdrażanie i pomiar wpływu;
Social biznes: Rozwój firmy partnerskiej / Non profit generując wartość gospodarczą i społeczną.

Brak możliwości komentowania.