Стати членом

частка,it

 

 

REGOLAMENTO DEI SOCI 2019

Рада директорів

Асоціація представлена ​​Ради директорів, il quale ha potere decisionale sulle scelte organizzative e sulle attività ordinarie e straordinarie dell’Associazione, nel rispetto della sovranità dello Statuto e dell’Assemblea dei Soci e se ne fa carico.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri (Президент, Віце-президент, Скарбник, Секретар, консультант) eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci.

Збори акціонерів

L’Assemblea dei Soci è composta dai soci del Consiglio Direttivo e dai Soci Collaboratori fiduciari e professionali e dura in carica fino al 31 Грудень 2019.

АРТ. 1: Класифікація членів

Користувачі можуть бути:

Soci Fondatori

Soci Collaboratori

Soci Onorari

Soci Ordinari

Soci Sostenitori

Socio Fan

Члени ЗАСНОВНИКИ Асоціація тих, хто підписав акт конституції і заснував насправді Асоціація.

Члени УЧАСНИКИ фізичні особи, які планують і мотивація проводити спільних і експлуатаційних ролі на адресу Асоціації Ради директорів. Вони, in quanto benefattori dell’Associazione ricevono servizi e benefici addizionali rispetto agli altri soci. Tali benefici vengono decisi ogni anno dal Consiglio Direttivo in base alle disponibilità dell’Associazione.

Члени ЗБОРИ тих, хто зробив особливий внесок у життя асоціації або має особливе гідність. Вони визначаються щорічно Радою директорів.

Члени ЧЕРГОВЕ всі, persone fisiche che condividono gli scopi e le attività dell’Associazione, partecipando alle attività proposte ed usufruendo di sconti ed agevolazioni previste. Essi non ricoprono cariche sociali e non hanno compiti all’interno dell’Associazione.

Члени ПІДТРИМКА всі, persone giuridiche titolari di attività commerciali che sostengono l’Associazione, просування бізнесу через офіційні канали Асоціації, обміну пропоновані заходи та використання послуг, пропонованих. Il Contratto di Sponsorizzazione/Collaborazione è parte integrante del presente Regolamento.

Члени FAN всі люди, які слідують офіційний Facebook сторінку Асоціації з "як" і хочете брати участь на нерегулярній основі в їх діяльності планованого.

АРТ. 2: Права та обов'язки членів

I soci che all’atto della sottoscrizione hanno accettato di condividere lo Statuto ed il Regolamento dei Soci sono tenuti a partecipare attivamente e promuovere la vita e la crescita dell’Associazione. Per raggiungere tale scopo i soci non si limiteranno a presenziare alle attività e agli eventi promossi dall’Associazione, ma si faranno promotori attivi delle stesse attività verso l’esterno. L’допуск нових членів співробітника відбувається після подання письмової заяви до Ради директорів і сплати членського внеску (із закінченням календарного року) з правилами, викладеними в рік Радою директорів. Al momento della domanda viene fornito all’aspirante socio un modulo di tesseramento, una copia dello Statuto e del Regolamento dei Soci. Передбачуваний член потрібно, щоб читати ці копії і оголосити форму акцепту. Неприйняття анулює заяву про прийом. Прийом з рішенням Ради директорів. I soci collaboratori hanno diritto di voto in quanto facenti parte dell’Assemblea dei Soci, але не мають права на офіс. Il loro compito è supportare e consigliare nelle decisioni ordinarie il Consiglio Direttivo e svolgere compiti delegati dallo stesso.

L’Прийом рядового члена avviene a seguito della compilazione della Scheda di Tesseramento ed al pagamento della quota associativa (con scadenza dell’anno associativo) з правилами, викладеними в рік Радою директорів. Він має право скористатися знижками і поступками відносно діяльності об'єднання, frequentare i locali ed acquisire o consultare materiale informativo, cartaceo o multimediale, essere informati delle attività proposte dall’Associazione tramite i mezzi informatici e telefonici. Стати де-факто onorario партнер colui che è nominato dal Consiglio Direttivo. Sono soci onorari le personalità cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l’adesione a titolo gratuito per speciali meriti nei confronti dell’Associazione. Вони не мають права голосу і не мають права на офіс. Стати де-факто socio sostenitore той, хто підписується на "Угода Спонсорство / Партнерство і укласти з Виконавчою радою від типу носія і тимчасовий характер дій, визначених у Загальні правила спонсорства / Партнерство. Зрештою, стає socio fan colui che sottoscrive la propria adesione compilando il Modulo di Tesseramento avendo diritto a partecipare a n.2 itinerari programmati nell’anno associativo in corso a tariffa agevolata (come il socio ordinario).

АРТ. 3: Cause di decadenza ed esclusione del socio

Якість користувача втрачена внаслідок смерті, esclusione, recesso e mancato versamento delle quote sociali. In caso di decesso la quota associativa non è trasferibile agli eredi. Il socio non in regola con il pagamento della quota è escluso dall’Associazione. Il socio può essere escluso dall’Associazione anche per comportamento indegno, незаконний, qualora sopraggiungessero conflitti d’interesse con gli scopi associativi o per inadempienza dei compiti. Nel caso in cui uno o più soci dovessero con il loro comportamento, recare danno o ostacolare il regolare svolgimento delle attività o la crescita dell’Associazione potranno essere dichiarati decaduti dalla qualità di socio a seguito della votazione di maggioranza del Consiglio Direttivo. Виняток користувача затверджується Радою директорів, який повідомляє особу. Виключені член може звернутися до людини по імені garante (Почесний член). Ogni socio può recedere dall’Associazione in qualunque momento e senza oneri, за умови виконання завдань, прийнятих і обов'язків по відношенню до Асоціації.

In nessun caso il socio che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

АРТ. 4: Diritti e doveri aggiuntivi

Члени Загальних зборів проводити оперативні обов'язки Затверджено (через довіреності Президента) Вони матимуть право, у разі передачі, які вимагають житлова нерухомість, харчування та проживання в місцях з не більше трьох зірок. Ці обов'язки доказовою з питанням, по виробниках, рахунку або квитанції, які повинні бути зазначені в деталях кількість (N. notti, тип харчування, напої, і т.д..) і ціни за одиницю. Ці витрати мають бути понесені в межах, встановлених в бюджеті проекту і відповідно до критеріїв прийнятності,. Що стосується стелі витрат для споживання, співробітниками або співробітниками у проекті, з їжі, наданої зовнішньої структури, sarà riconosciuto un rimborso massimo di € 20,00 їжа з доказом отримання або завірена копія. Співробітник партнер, per ottenere i rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio, Асоціація повинна представити звіт із зазначенням зведений запитувані повернення, підкресливши пробіг і всі поїздки зробив. Для таких поїздок, повинні виробляти документи, що підтверджують поїздки / місію (банкноти, проїзні квитки штамп, tabelle chilometriche ACI, і т.д.) вказавши детально дату, Приводом для листа поїздка / місії, chilometri percorsi ed importo richiesto a rimborso.

АРТ. 5: Sottoscrizione di quote associative

Як визначено статтею. 1 del presente Regolamento, Користувачі зобов'язані страхувати щорічну плату і економічно розділені на категорії:

ПРОФЕСІЙНІ СПІВРОБІТНИКИ: nella qualità della loro prestazione d’opera, Вони зобов'язані платити щорічний членський внесок у розмірі € 40,00 (comprensiva dell’assicurazione);

Співробітники піклувальників: як радник ради директорів і ініціатором ініціатив, які будуть здійснюватися в соціальній, туристичні та культурні стимули в дії повинні бути прийняті, лити частку € 30,00 (comprensiva dell’assicurazione). Вони пропонують нових членів на засіданні і нових партнерів для співпраці;

Почесні члени: la loro quota associativa viene sottoscritta annualmente e la loro quota associativa è gratuita;

Рядових членів: la loro quota associativa viene sottoscritta annualmente e rinnovata con il versamento di € 25,00 (comprensiva dell’assicurazione) pagabile in unica soluzione all’atto di iscrizione;

Опорних елементів: la quota associativa è di € 50,00 (для тих, хто вперше вступає в цій категорії) і € 30,00 (для тих, хто вже є членами в попередніх річних) якого карта щорічно підписали;

SOCI FANS: la quota associativa è di € 5,00 per la tessera valida per n.2 itinerari a scelta del socio.

Il Consiglio Direttivo approva e rende esecutivo il presente Regolamento dei soci il giorno 24 Листопад 2018.

Коментарі закриті.