מהדורה VII,,it,בורגי סיפור חג המולד של פוליה בכפרים,,it 99 Borghi Racconto di Puglia Natale nei Borghi

Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto, svoltasi lo scorso 2 אפריל, sono stati coinvolti più di 90 comuni della Puglia.…

המשיך

מהדורת VI 99 Borghi Racconto di Puglia Autunno nei Borghi

Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto, svoltasi lo scorso 2 אפריל, sono stati coinvolti più di 90 comuni della Puglia.…

המשיך

"99 כפרים,,it,"עם הכפר במחזהו,,it- #raccontodiPuglia”: יום ראשון 22 אוקטובר 2017 עם “Borgo in gioco

Il 22 ottobre continua l’iniziativa promossa da Confcommercio Puglia in collaborazione con ConfGuide Puglia Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto,...

המשיך

"חזור 99 כפרים,,it,raccontodiPuglia ",,it,סיורים מודרכים בבית Puglian הכפרים האותנטי בעורף,,it,במאי ממשיך את היוזמה שמקדמת Confcommercio בשיתוף עם פוליה ConfGuide,,it,גילוי מחדש של ערי התיירות של פוליה נשכח לעתים קרובות אך עשיר בהיסטוריה מסורה,,it,ו "זהו האובייקטיבי,,it,Confcommercio פוליה,,it,מטרתו עם הפרויקט "99 כפרים,,it,raccontodiPuglia "בשיתוף עם,,it,Confguide פוליה,,en,במהדורה הראשונה של הפרויקט,,it,נערך לאחרונה,,it,עוד הם היו מעורבים,,it,עיריות פוליה,,it,התגובה של הציבור הייתה יוצאת דופן,,it,הזמנות מקוונות עבור סיורים מודרכים,,it,מֵעֵין,,en,המשתתפים ביום ויותר מ,,it,כמו בדף הפייסבוק של היוזמה,,it,תשואות כפרים,,it- #raccontodiPuglia”: יום ראשון 25 יוני 2017 סיורים מודרכים בכפרי מלחי Apulian אותנטיים,,it,יוני ממשיך את היוזמה שמקדמת Confcommercio בשיתוף עם אפוליה אפוליה ConfGuide גילוי מחדש של הכפרים של תיירי פוליה נשכחו לעתים קרובות אך עשיר בהיסטוריה מסורה,,it,ו "זהו אובייקטיבית Confcommercio פוליה שואפת עם הפרויקט '99 כפרים - #raccontodiPuglia' בשיתוף עם פוליה Confguide,,it,אזור פוליה ...,,it,גיטה ב בארסה,,en,Vignanotica שארגנה הטריטוריה מועדון של Manfredonia של מועדון טורינג איטלקית,,it,שדות,,it,מוֹעֲדוֹן,,en,לְנַחֵם,,en,גיטה,,en,תִיוּר,,en,המועדון המקומי של Manfredonia,,it,מתוכם העמותה היא שותף Daunia טור,,it,מארגן יום ראשון,,it,טיול על הספינה כולה מיום Manfredonia עם ביקור במערות הבוקר המתיח,,it

Il 25 giugno continua l’iniziativa promossa da Confcommercio Puglia in collaborazione con ConfGuide Puglia Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia…

המשיך

"חזור 99 כפרים,,it,raccontodiPuglia ",,it,סיורים מודרכים בבית Puglian הכפרים האותנטי בעורף,,it,במאי ממשיך את היוזמה שמקדמת Confcommercio בשיתוף עם פוליה ConfGuide,,it,גילוי מחדש של ערי התיירות של פוליה נשכח לעתים קרובות אך עשיר בהיסטוריה מסורה,,it,ו "זהו האובייקטיבי,,it,Confcommercio פוליה,,it,מטרתו עם הפרויקט "99 כפרים,,it,raccontodiPuglia "בשיתוף עם,,it,Confguide פוליה,,en,במהדורה הראשונה של הפרויקט,,it,נערך לאחרונה,,it,עוד הם היו מעורבים,,it,עיריות פוליה,,it,התגובה של הציבור הייתה יוצאת דופן,,it,הזמנות מקוונות עבור סיורים מודרכים,,it,מֵעֵין,,en,המשתתפים ביום ויותר מ,,it,כמו בדף הפייסבוק של היוזמה,,it,תשואות כפרים,,it- #raccontodiPuglia” : יום ראשון 28 מאי 2017 visite guidate nei Borghi autentici dell’entroterra pugliese

Il 28 במאי ממשיך את היוזמה שמקדמת Confcommercio בשיתוף עם אפוליה אפוליה ConfGuide גילוי מחדש של הכפרים של תיירי פוליה נשכחו לעתים קרובות אך עשיר בהיסטוריה מסורה,,it,ו "זהו אובייקטיבית Confcommercio פוליה שואפת עם הפרויקט "99 כפרים,,it,raccontodiPuglia "בשיתוף עם פוליה Confguide,,it,עטלף,,en,losito,,en,ליד סבינו ספרי מאי 2017,,it,בין עבר להווה,,it,יוזמות מוקדשות להיסטוריה ולזיכרון,,it,בעיר אנדריה,,it,על ידי סגן הנשיא של Daunia טור ד"ר ואנה-מאריה Losito וחבר ConfGuide בארי,,it,ספריו של BAT פורחים מאי,,it,כי אם טבע החודש מתעורר,,it,באותו קורה הרצון ...,,it. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia…

המשיך

מסלולי תמונה שביצעו פעילי Daunia עבור טור,,it,בורגי #RaccontodiPuglia,,it,סיפורים,,it,יום המוקדש לגילוי של הכפרים פוליה דרך סיפורים ורגשות,,it,#raccontodipuglia כפרים,,it,מקודם על ידי Confcommercio פוליה עם Confguide בפולייה הסוכנות האזורית Pugliapromozione התיירות,,it,זה התקיים יום ראשון,,it,יום של סיורים מודרכים בחינם עבור טיול בסיפורים של המסורות שלנו. ...,,it 99 Borghi #RaccontodiPuglia

Una giornata dedicata alla riscoperta dei borghi della Puglia attraverso storie ed emozioni: 99 BORGHI #raccontodipuglia. היוזמה, promossa da Confcommercio Puglia con Confguide Puglia e PugliaPromozione agenzia regionale del Turismo, è stata svolta Domenica 2 אפריל 2017: una giornata di visite guidate gratuite per un viaggio nei racconti delle nostre tradizioni.…

המשיך