مسار الرحلة “Le perle dell’Adriatico “جزر تريميتي

Condividi

L’Associazione Daunia TuR organizza per DOMENICA 30 يونيو 2019 un itinerario giornaliero per le Isole Tremiti, le uniche isole italiane nel Mar Adriatico, in occasione dell’anniversario trentennale dell’Area Marina Protetta comprensorio del Parco Nazionale del Gargano. Con un itinerario da Manfredonia si raggiungerà il meraviglioso arcipelago tremitese, يتميز مشهد غير عادية من الحجر الجيري الشواطئ الصخرية, الخيران, كال, المنحدرات, faraglioni e grotte marine che verranno ammirate comodamente in barca nel meraviglioso scenario di biodiversità. Una Guida/Accompagnatore turistico sarà a completa disposizione per illustrare più approfonditamente la storia e l’arte millenaria dell’Isola di San Nicola, visitando la Fortezza angioina e l’Abbazia dedicata a Santa Maria al Mare e dare tutte le assistenze logistiche direttamente sul posto ai partecipanti.

يتبع