תוכנית של חוויות תיירים "קיץ ב Capitanata con Confuuide",it

https://www.facebook.com/turismoconfguide/

ConfCommercio e ConfGuide Provincia di Foggia propongono un programma di esperienze turistiche con Guide turistiche abilitate dal 1° Luglio al 31 אוגוסט 2018 nei vari Comuni della Capitanata. Dopo il Progetto 99Borghi #RaccontodiPuglia dello scorso anno, in cui si sono riscontrati risultati lodevoli e di impatto comunicazionale e partecipativo importante, quest’anno…

המשיך

Corso di preparazione all’esame per Guide e Accompagnatori turistici

Mentre tutti attendono il prossimo esame regionale che regolamenta le professioni di Guida Turistica e/o Accompagnatore Turistico, la Società “Euroambiente”, in accordo con le Guide abilitate di Confguide Foggia e il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana, coerentemente con le linee guida emanate dalla Regione Puglia, organizza…

המשיך

מהדורה VII,,it,בורגי סיפור חג המולד של פוליה בכפרים,,it 99 Borghi Racconto di Puglia Natale nei Borghi

Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto, svoltasi lo scorso 2 אפריל, sono stati coinvolti più di 90 comuni della Puglia.…

המשיך

מסלולי תמונה שביצעו פעילי Daunia עבור טור,,it,בורגי #RaccontodiPuglia,,it,סיפורים,,it,יום המוקדש לגילוי של הכפרים פוליה דרך סיפורים ורגשות,,it,#raccontodipuglia כפרים,,it,מקודם על ידי Confcommercio פוליה עם Confguide בפולייה הסוכנות האזורית Pugliapromozione התיירות,,it,זה התקיים יום ראשון,,it,יום של סיורים מודרכים בחינם עבור טיול בסיפורים של המסורות שלנו. ...,,it 99 Borghi #RaccontodiPuglia

Una giornata dedicata alla riscoperta dei borghi della Puglia attraverso storie ed emozioni: 99 BORGHI #raccontodipuglia. היוזמה, promossa da Confcommercio Puglia con Confguide Puglia e PugliaPromozione agenzia regionale del Turismo, è stata svolta Domenica 2 אפריל 2017: una giornata di visite guidate gratuite per un viaggio nei racconti delle nostre tradizioni.…

המשיך

סמינרים אינפורמטיבי "ימי פתיחה 2016 CONFGUIDE פוג'יה"

פגישות אינפורמטיבי שנועדו מדריכי נסיעות ומדריכים שאפתנים ומנהיגי סיור מופעלים Puglia. הסינדיקט ניאו ConfGuide Confcommercio של פוג'יה, בהתייחס להחלטה של ​​המועצה האזורית 28 ספטמבר 2016, n.1510, היא מבטאת את הרצון להפגיש את המדריכים ומדריכים ומנהיגי סיור שאפתנים להודיע ​​עליהם ...

המשיך

תחרות קוראת לאישור מקצוע מנהיג מדריך הסיור

המועצה האזורית אשרה, בישיבת הועדה 28 ספטמבר, בחינת הודעות תחרות כדי לקבל את ההסמכה כדי להתאמן כמו מדריך מקצועי סיורי לידר (n.1510 ברזולוציה). Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (INFO). בין הנקודות החשובות ביותר של הודעות: – l’accesso…

המשיך