ال “Ciangularie” عيد الميلاد جارجانو نموذجي

Condividi

التفسير أيضا في مفتاح الحديثة من عيد الميلاد لا تفشل لنرى في الاعياد مع مشاعر الترقب والانتظار, عرض ونهج في الحياة مع الفرح والمرح إلى طال انتظارها. بالإضافة إلى الديكور (سرير, شجرة, مختلف الزينة), تم تكوين عيد الميلاد في جوهر آخر, quella culinaria.

يتبع

Itinerario naturalistico-gastronomico “Il richiamo del Bosco”

L’Associazione Daunia TuR in occasione dell’inizio dell’Estate di San Martino, propone per i propri soci e simpatizzanti, الأحد 10 نوفمبر 2019 un’escursione naturalistica nella porzione meridionale dell’antico Nemus Garganicus, il Bosco Quarto con un pranzo presso l’ex caserma forestale Casa Natura in località Coppa del Giglio.

يتبع

“اخووي المطبوخة” وصفة نموذجية من فترة فوجيا لإحياء الموتى

ال “غرانو كوتو” – il dolce della tradizione per la ricorrenza dei Morti E’ التخصص الذي صدرت للأجيال في فوجيا لتكرار الميت. في اليونان القديمة مكونات هذا الخصوص الحلو, القمح والرمان جنبا إلى جنب, وعرضت عليهم أن ديميتر, dea dell’agricoltura e alla figlia…

يتبع

Itinerario culturale gastronomico “Basilicata da vedere e da gustare” Domenica 20 أكتوبر 2019

L’Associazione Daunia TuR propone per i propri associati e simpatizzanti, الأحد 20 أكتوبر 2019, in occasione della 60^ Sagra della Varola a Melfi (la castagna conosciuta come Il Marroncino del Vulture, dal sapore delizioso, si appresta a ricevere il marchio I.G.P. per la sua ottima qualità e inconfondibilità), un itinerario davvero suggestivo che porterà i visitatori a svolgere diverse attività a contatto con l’arte, con la natura incontaminata e con la tradizione enogastronomica locale.

يتبع

Educational Tour Murgia Slow Travel in Monti Dauni con Daunia TuR

L’Associazione #DauniaTuR ha organizzato per la rete di impresaMurgia Slow Travelun Educational Tour di 3 giorni nei comuni di Bovino, Deliceto e Orsara di Puglia per conoscere le eccellenze dei Monti Dauni, visitando aziende e luoghi culturali. Un caloroso ringraziamento al Sindaco Vincenzo Nunno e alla Consigliera con delega alla Cultura Luana Grasso del Comune di Bovino, al Sindaco Pasquale Bizzarro e all’Assessora al turismo Adriana Natale del Comune di Deliceto, al Sindaco Tommaso Lecce e all’Assessora al turismo Michela Del Priore del Comune di Orsara di Puglia. Alle guide turistiche Michele Grande (بقري), Pasqualina Miscia (Deliceto), Antonio Casoria (Orsara دي بوليا). Alle Aziende Giannotti, Fattibene, Salecchia e Nicola Consiglio (بقري), Morra e Ballarò (Deliceto) e Beppe Zullo (Orsara دي بوليا) #Puglia365 #DauniaTuR #MurgiaSlowTravel #Bovino #Deliceto #OrsaradiPuglia

يتبع

Tutti in spiaggia” a Zapponeta Domenica 21 يوليو 2019

L’Associazione Daunia TuR organizza per i propri soci e simpatizzanti DOMENICA 21 يوليو 2019 una giornata di relax, divertimento e svago presso il Lido balneareLa Caravelladi Zapponeta, con la possibilità di prenotare il parcheggio, un’ombrellone con 2 sdraio, il pranzo completo e animazione.

يتبع