“اخووي المطبوخة” وصفة نموذجية من فترة فوجيا لإحياء الموتى

Condividi

ال “غرانو كوتو” – il dolce della tradizione per la ricorrenza dei Morti E’ التخصص الذي صدرت للأجيال في فوجيا لتكرار الميت. في اليونان القديمة مكونات هذا الخصوص الحلو, القمح والرمان جنبا إلى جنب, وعرضت عليهم أن ديميتر, dea dell’agricoltura e alla figlia…

يتبع

Itinerario culturale gastronomico “Basilicata da vedere e da gustare” Domenica 20 أكتوبر 2019

L’Associazione Daunia TuR propone per i propri associati e simpatizzanti, الأحد 20 أكتوبر 2019, in occasione della 60^ Sagra della Varola a Melfi (la castagna conosciuta come Il Marroncino del Vulture, dal sapore delizioso, si appresta a ricevere il marchio I.G.P. per la sua ottima qualità e inconfondibilità), un itinerario davvero suggestivo che porterà i visitatori a svolgere diverse attività a contatto con l’arte, con la natura incontaminata e con la tradizione enogastronomica locale.

يتبع

Educational Tour Murgia Slow Travel in Monti Dauni con Daunia TuR

L’Associazione #DauniaTuR ha organizzato per la rete di impresaMurgia Slow Travelun Educational Tour di 3 giorni nei comuni di Bovino, Deliceto e Orsara di Puglia per conoscere le eccellenze dei Monti Dauni, visitando aziende e luoghi culturali. Un caloroso ringraziamento al Sindaco Vincenzo Nunno e alla Consigliera con delega alla Cultura Luana Grasso del Comune di Bovino, al Sindaco Pasquale Bizzarro e all’Assessora al turismo Adriana Natale del Comune di Deliceto, al Sindaco Tommaso Lecce e all’Assessora al turismo Michela Del Priore del Comune di Orsara di Puglia. Alle guide turistiche Michele Grande (بقري), Pasqualina Miscia (Deliceto), Antonio Casoria (Orsara دي بوليا). Alle Aziende Giannotti, Fattibene, Salecchia e Nicola Consiglio (بقري), Morra e Ballarò (Deliceto) e Beppe Zullo (Orsara دي بوليا) #Puglia365 #DauniaTuR #MurgiaSlowTravel #Bovino #Deliceto #OrsaradiPuglia

يتبع

Tutti in spiaggia” a Zapponeta Domenica 21 يوليو 2019

L’Associazione Daunia TuR organizza per i propri soci e simpatizzanti DOMENICA 21 يوليو 2019 una giornata di relax, divertimento e svago presso il Lido balneareLa Caravelladi Zapponeta, con la possibilità di prenotare il parcheggio, un’ombrellone con 2 sdraio, il pranzo completo e animazione.

يتبع

Itinerario culturale “I tesori della Costiera Amalfitana” con Daunia TuR

L’Associazione Daunia TuR organizza con un suggestivo tour in Costiera Amalfitana rivolto ai soci e simpatizzanti previsto Domenica 16 يونيو 2019, con la visita delle città di Vietri sul Mare, Amalfi ed Atrani, con l’ausilio delle Guide turistiche abilitate dell’Associazione Daunia TuR A.P.S.

يتبع

تبرع 5 س 1000 all'A.P.S. DAUNIA TUR: إشارة إلى قادة

يجوز للمكلف تخصيص حصة للجمعية سوء استخدام 5 لألف من ضريبة الدخل له (ضريبة الدخل الشخصي), توقيع واحد من المربعات الخاصة الخمس التي تظهر على نماذج إعلان (فريدة من نوعها شكل PF, نموذج 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che…

يتبع