مسار الرحلة “Alla scoperta delle tombe daune tra Storia, مطاعم طبيعة ق”

Condividi

الأحد 28 أبريل 2019 l’Associazione Daunia TuR propone ai propri soci e simpatizzanti l’itinerario “ALLA SCOPERTA DELLE TOMBE DAUNE TRA STORIA, NATURA E GASTRONOMIA“ .L’uscita sarà svolta in intera giornata. Nella mattinata in località Ciminiera (127 م s.l.m.) ه فالي Petrulo (247 م s.l.m.) si sviluppa un percorso per conoscere…

يتبع

وFarrata: ريفي التقليد manfredoniana

La FARRATA è una pietanza tipica della città di Manfredonia, ريفي عبق التقاليد كرنفال sipontina. و’ ما يسمى لأنه يتكون أساسا من الحبوب فارو. In questo rustico assai gradevole si utilizzano ingredienti della civiltà arcaica: غرانو ماشيراتا, ricotta pecorina, البردقوش والنعناع, القرفة والفلفل. La sfoglia superiore si spalma di tuorlo…

يتبع

Itinerario culturale e gastronomicoL’amore si tinge d’arancio” فيكو ديل جارجانو

يسر جمعية Daunia الطور دعوة جميع أعضائها, simpatizzanti e amanti delle tradizioni e folklore popolare a trascorrere la giornata di DOMENICA 17 فبراير 2019 nel cuore del Gargano più spettacolare, il paese dell’amore, فيكو ديل جارجانو. وعقد الاحتفالات فيكو ديل جارجانو تكريما لعيد الحب, patrono della città e protettore degli agrumeti dell’Oasi Garganica che quest’anno si veste di arancione con la II^ Edizione diTerraranciacon il temaAmore di Cioccolato”.

يتبع

Quinta Edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

Il Liceo Classico “A. Moro” di Manfredonia, in rete con i Licei Classici della Regione Puglia e altri 433 licei nazionali, aderisce anche per quest’anno scolastico alla V edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, prevista per venerdì 11 يناير 2019. Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di…

يتبع

Apertura Campagna Tesseramenti 2019 Socio Daunia TuR

Gent.mi soci, simpatizzanti e fan, il Consiglio Direttivo ha aperto ufficialmente il 10^ anno associativo e siamo lieti di invitare tutti gli associati a rinnovare lafiduciain noi anche per il nuovo anno che ci aspetta ricco di attività, proposte ed eventi. In questo sito web “www.dauniatur.it” è possibile conoscere le attività dell’Associazione…

يتبع

Scambio di auguri natalizi e nuove proposte

جمعية Daunia الطور, in virtù delle festività natalizie, è lieta di invitare i propri soci e simpatizzanti VENERDI’ 21 ديسمبر 2018 ساعات 19.00 presso la Sede Operativa del Centro di Accoglienza e Informazione Turistica “Tourist Information” del G.A.L. DaunOfantino in Piazzetta Mercato, 9 a Manfredonia per il consueto scambio di auguri natalizi. Una serata all’insegna…

يتبع