تقاليد الطهي بوليا من أسبوع الآلام

Condividi

كل منطقة الإيطالي لديه وصفات خاصة بها لقضاء العطلة: وScarcella, وتسمى أيضا في بعض الأحيان squarcella أو Scariella, هو واحد من عيد الفصح التقليدية الحلويات بوليا. بل هو نوع من البسكويت كبير من شكل متغير ومغطاة golosa الصقيل. على المدى “scarcella” الوسائل, in dialetto, كعكة محلاة, e nella sua versione…

يتبع

الطبعة السابعة,,it,بورغي حكاية عيد الميلاد في بوليا في القرى,,it 99 Borghi Racconto di Puglia Natale nei Borghi

Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto, svoltasi lo scorso 2 أبريل, sono stati coinvolti più di 90 comuni della Puglia.…

يتبع

Mangia la Cultura: scopri i Sapori e vivi le Emozioni il 19 Novembre ad Andria

Mangia la Cultura è un progetto esclusivo della Confcommercio Bari-Bat per far riscoprire lʼimmenso patrimonio storico artistico e gastronomico del nostro territorio. Un percorso slow che, con l’ausilio di guide turistiche abilitate, ti accompagnerà in un viaggio suggestivo attraverso le bellezze architettoniche, i tanti monumenti, la storia e le leggende di un territorio.E…

يتبع

سادسا الطبعة 99 Borghi Racconto di Puglia Autunno nei Borghi

Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto, svoltasi lo scorso 2 أبريل, sono stati coinvolti più di 90 comuni della Puglia.…

يتبع

السفر إلى,,it,وFucacoste وpriatorje cocce,,it,في أورسارا دي بوليا,,it,بل هو أيضا هذا العام التقليد العلماني للالنيران ورؤساء المطهر في أورسارا دي بوليا,,it,اسمه,,it,في قلب الأخضر لمحافظة فوجيا,,it,إرادة,,es,° نوفمبر,,fr,يشعل أضواء وحتى صباح اليوم,,it,انه حدث يسلط الضوء على نور الإيمان,,it,ذكرى القتلى,,it,متعة حقيقية في أن يكون معا تقاسم لحظة الزمالة,,it,و "" سحر "من الصلة الغامضة أصيلة بين عالم الأحياء وأولئك الذين يعيشون في ذاكرتنا,,it,النيران و "رؤساء المطهر" Orsaresi بلغ,,it,حوالي 200 ألف زائر,,it,بمتوسط ​​20 ألف شخص سنويا، ومآثر,,it “I Fucacoste e cocce priatorje”a Orsara di Puglia

Si rinnova anche quest’anno la tradizione secolare dei falò e delle teste del purgatorio ad Orsara di Puglia, chiamato I Fucacoste e cocce priatorje. Nel cuore verde della provincia di Foggia, la sera del 1° novembre, Orsara di Puglia si infiamma e si accende fino al mattino seguente. E’ un evento che…

يتبع

مسارات الذوق: Orsara دي بوليا

E’ l’enogastronomia il piatto forte di Orsara di Puglia. Nel paniere delle tipicità orsaresi, certificate dal marchio di “Cittaslow”, c’è una grande ricchezza di sapori testimoniata dal cacio ricotta caprino, dal pane di grano duro e da ben tre vini a Identificazione Geografica Tipica: “Il Tuccanese”, “Il Ripalonga” e…

يتبع