Οι Απουλίας μαγειρικές παραδόσεις της Μεγάλης Εβδομάδας

μερίδιο,it

Κάθε ιταλική περιφέρεια έχει τις δικές τους συνταγές για τις διακοπές: η Scarcella, Επίσης, μερικές φορές ονομάζεται squarcella ή Scariella, είναι ένα από τα παραδοσιακά πασχαλινά γλυκίσματα Puglia. Είναι ένα είδος των μεγάλων μπισκότων μεταβλητού σχήματος και καλύπτεται με ένα λούστρο golosa. Ο όρος “Scarcella” significa, διάλεκτος, λουκουμάς, και στην έκδοση ...

Για να συνεχιστεί

VII Edizione 99 Borghi Racconto di Puglia Natale nei Borghi

Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto, svoltasi lo scorso 2 Απρίλιος, sono stati coinvolti più di 90 comuni della Puglia.…

Για να συνεχιστεί

Φάτε τον πολιτισμό,,it,ανακαλύψτε τις γεύσεις και δοκιμάστε τα συναισθήματα,,it,Νοέμβριος στην Ανδρία,,it: scopri i Sapori e vivi le Emozioni il 19 Novembre ad Andria

Mangia la Cultura è un progetto esclusivo della Confcommercio Bari-Bat per far riscoprire lʼimmenso patrimonio storico artistico e gastronomico del nostro territorio. Un percorso slow che, con l’ausilio di guide turistiche abilitate, ti accompagnerà in un viaggio suggestivo attraverso le bellezze architettoniche, i tanti monumenti, la storia e le leggende di un territorio.E…

Για να συνεχιστεί

VI Edition 99 Borghi Racconto di Puglia Autunno nei Borghi

Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto, svoltasi lo scorso 2 Απρίλιος, sono stati coinvolti più di 90 comuni della Puglia.…

Για να συνεχιστεί

In viaggio versoI Fucacoste e cocce priatorjea Orsara di Puglia

Si rinnova anche quest’anno la tradizione secolare dei falò e delle teste del purgatorio ad Orsara di Puglia, chiamato I Fucacoste e cocce priatorje. Nel cuore verde della provincia di Foggia, la sera del 1° novembre, Orsara di Puglia si infiamma e si accende fino al mattino seguente. E’ un evento che…

Για να συνεχιστεί

Τα μονοπάτια της γεύσης: Orsara di Puglia

E’ l’enogastronomia il piatto forte di Orsara di Puglia. Nel paniere delle tipicità orsaresi, certificate dal marchio di “Cittaslow”, c’è una grande ricchezza di sapori testimoniata dal cacio ricotta caprino, dal pane di grano duro e da ben tre vini a Identificazione Geografica Tipica: “Il Tuccanese”, "Η Ripalonga» και ...

Για να συνεχιστεί