Πρόγραμμα τουριστικών εμπειριών "Καλοκαίρι στο Capitanata con ConfGuide",it

https://www.facebook.com/turismoconfguide/
μερίδιο,it

ConfCommercio e ConfGuide Provincia di Foggia propongono un programma di esperienze turistiche con Guide turistiche abilitate dal 1° Luglio al 31 Αύγουστος 2018 nei vari Comuni della Capitanata. Dopo il Progetto 99Borghi #RaccontodiPuglia dello scorso anno, in cui si sono riscontrati risultati lodevoli e di impatto comunicazionale e partecipativo importante, quest’anno…

Για να συνεχιστεί

VII Edizione 99 Borghi Racconto di Puglia Natale nei Borghi

Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto, svoltasi lo scorso 2 Απρίλιος, sono stati coinvolti più di 90 comuni della Puglia.…

Για να συνεχιστεί

VI Edition 99 Borghi Racconto di Puglia Autunno nei Borghi

Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto, svoltasi lo scorso 2 Απρίλιος, sono stati coinvolti più di 90 comuni della Puglia.…

Για να συνεχιστεί

Nuova gestione per l’Infopoint di Piazzetta Mercato

Tanti i collaboratori che si alternano per garantire l’apertura dell’Ufficio, affiancando i turisti nel visitare il territorio garganico e non solo. Da lunedì 7 Νοέμβριος 2016 Gal DaunOfantino προορίζεται να αναθέσει τη διαχείρισή του στην υπηρεσία πληροφοριών και τουριστικά Hospitality Association Δαυνία TUR. Πολλοί εργαζόμενοι που ...

Για να συνεχιστεί

Esperienza di Bellezza agli Eremi di Pulsano

L’Associazione Daunia TuR e l’Associazione Pro Valloni Garganici Onlus di Manfredonia, προτείνει για τα μέλη του, υποστηρικτές και θαυμαστές, un’escursione di mezza giornata programmata agli Eremi “Studion e Mulino” nella Valle Campanile degli Eremi di Pulsano (Monte Sant'Angelo – FG) per DOMENICA 25 Σεπτέμβριος 2016. ...

Για να συνεχιστεί

Gargano στην Συναισθήματα, με Δαυνία TUR τουρισμός είναι βιωματική

Για να συνεχιστεί