تقاليد الطهي بوليا من أسبوع الآلام

Condividi

كل منطقة الإيطالي لديه وصفات خاصة بها لقضاء العطلة: وScarcella, وتسمى أيضا في بعض الأحيان squarcella أو Scariella, هو واحد من عيد الفصح التقليدية الحلويات بوليا. بل هو نوع من البسكويت كبير من شكل متغير ومغطاة golosa الصقيل. على المدى “scarcella” الوسائل, in dialetto, كعكة محلاة, e nella sua versione…

يتبع

Conferenza Stampa di Presentazione CortometraggioLE ISOLE DELLE ACQUE VERDI

Sarà presentato con una conferenza-stampa, الأحد 24 marzo alle ore 19, presso le Civiche Biblioteche Unificate di Manfredonia, il film Le isole delle acque verdi, per la regia di Gigi Giuffrida, le cui riprese inizieranno il giorno dopo e avranno come location Manfredonia, Foggia e Isole Tremiti.

يتبع

FieraGate&طعم” Meeting operatori turistici

L’incontro di lunedì 25 مارس 2019 ساعات 16:00 presso la fiera Gate e Gusto di Foggia è un momento di ascolto delle realtà territoriali che intendono fare rete nel vero senso della parola. In occasione di questo incontro ci sarà la presentazione del nuovo strumento messo a disposizioni dalla Rete del Mediterraneo per i Turisti ospiti nella stagione 2019/2020 in cui si cercherà di coinvolgere tutto il Sistema Locale di Offerta Turistica della Provincia di Foggia “sfruttando” un unico Brand e puntando ad una destagionalizzazione

يتبع

Itinerario culturale e gastronomicoL’amore si tinge d’arancio” فيكو ديل جارجانو

يسر جمعية Daunia الطور دعوة جميع أعضائها, simpatizzanti e amanti delle tradizioni e folklore popolare a trascorrere la giornata di DOMENICA 17 فبراير 2019 nel cuore del Gargano più spettacolare, il paese dell’amore, فيكو ديل جارجانو. وعقد الاحتفالات فيكو ديل جارجانو تكريما لعيد الحب, patrono della città e protettore degli agrumeti dell’Oasi Garganica che quest’anno si veste di arancione con la II^ Edizione diTerraranciacon il temaAmore di Cioccolato”.

يتبع

9° Compleanno Associazione Daunia TuR: la continuità della nostra azione

Gentili soci, المؤيدين والمشجعين!!! Tra pochi giorni l’Associazione DAUNIA TUR A.P.S. compirà nove anni e siamo tutti pronti a festeggiare insieme a voi! Abbiamo organizzato per Sabato 10 نوفمبر 2018 جميع خام 18,30 presso il Centro di Informazione ed Accoglienza Turistica “Tourist Information” del G.A.L. DaunOfantino il nostro festoso…

يتبع

“اخووي المطبوخة” وصفة نموذجية من فترة فوجيا لإحياء الموتى

ال “غرانو كوتو” – il dolce della tradizione per la ricorrenza dei Morti E’ التخصص الذي صدرت للأجيال في فوجيا لتكرار الميت. في اليونان القديمة مكونات هذا الخصوص الحلو, القمح والرمان جنبا إلى جنب, وعرضت عليهم أن ديميتر, dea dell’agricoltura e alla figlia…

يتبع