Δρομολόγιο “Τα πλούτη της Απουλίας πίνακα”: Serracapriola e Chieuti

μερίδιο,it

L’Associazione Daunia TuR propone DOMENICA 12 Ιούλιος 2015 per i suoi soci e simpatizzanti un itinerario culturale alla scoperta dei comuni di Serracapriola e Chieuti. Il borgo di Chieuti sorge a 221 m s.l.m. su un colle non distante dal mare Adriatico, limitato a nord dal torrente Saccione e a…

Για να συνεχιστεί