Παρουσίαση αγγλικού μαθήματος για εξετάσεις Cambridge Level B2,it

μερίδιο,it

L’Associazione Daunia TuR di Manfredonia in collaborazione con la scuola Cambridge Academy di Foggia, hanno presentato Venerdì 23 Νοέμβριος 2018 όλα μεταλλεύματος 17,00 presso il Centro di Informazione ed Accoglienza Turistica INFOPOINT TURISTICO G.A.L. DAUNOFANTINO il Corso professionale di preparazione per l’esame Cambridge FIRST CERTIFICATE (Livello B2). La proposta formativa, della durata di 70 ώρες,...

Για να συνεχιστεί

Presentazione Corsi di Inglese per esame Trinity Livello B2 GESE e ISE II e Corso Base A1/A2

L’Associazione Daunia TuR di Manfredonia in collaborazione con il Centro Trinity College London di Manfredonia, hanno presentato Martedì 11 Δεκέμβριος 2018 όλα μεταλλεύματος 18,00 presso il Centro di Informazione ed Accoglienza Turistica INFOPOINT TURISTICO G.A.L. DAUNOFANTINO i Corsi professionali di preparazione per l’esame Trinity B2 GESE, Trinity B2 ISE II e il Corso Base A1/A2. Per chi fosse interessato consigliamo…

Για να συνεχιστεί

Βασικό μάθημα αγγλικών για αρχάριους επίπεδο A1 / A2,it

Ο Σύλλογος Daunia TUR της Μανφρεντόνια, Ente gestore del Centro di Informazione ed Accoglienza Turistica INFOPOINT TURISTICO G.A.L. DAUNOFANTINO, che si occupa di promozione turistica sociale e culturale, attraverso l’organizzazione e la fruizione del territorio, è lieta di proporre ai propri associati ed agli operatori turistici locali la possibilità di migliorare le proprie…

Για να συνεχιστεί

Corsi di Inglese certificati a Manfredonia

Ο Σύλλογος Daunia TUR της Μανφρεντόνια, Ente gestore del Centro di Informazione ed Accoglienza Turistica INFOPOINT TURISTICO G.A.L. DAUNOFANTINO, che si occupa di promozione turistica sociale e culturale, attraverso l’organizzazione e la fruizione del territorio, è lieta di proporre alla cittadinanza ed agli operatori turistici locali la possibilità di migliorare le proprie…

Για να συνεχιστεί