Βασικό μάθημα αγγλικών για αρχάριους επίπεδο A1 / A2,it

Ο Σύλλογος Daunia TUR της Μανφρεντόνια, Ente gestore del Centro di Informazione ed Accoglienza Turistica INFOPOINT TURISTICO G.A.L. DAUNOFANTINO, che si occupa di promozione turistica sociale e culturale, attraverso l’organizzazione e la fruizione del territorio, è lieta di proporre ai propri associati ed agli operatori turistici locali la possibilità di migliorare le proprie…

Για να συνεχιστεί

Corsi di Inglese certificati a Manfredonia

Ο Σύλλογος Daunia TUR της Μανφρεντόνια, Ente gestore del Centro di Informazione ed Accoglienza Turistica INFOPOINT TURISTICO G.A.L. DAUNOFANTINO, che si occupa di promozione turistica sociale e culturale, attraverso l’organizzazione e la fruizione del territorio, è lieta di proporre alla cittadinanza ed agli operatori turistici locali la possibilità di migliorare le proprie…

Για να συνεχιστεί