مسار الرحلة “Alla scoperta delle tombe daune tra Storia, مطاعم طبيعة ق”

Condividi

الأحد 28 أبريل 2019 l’Associazione Daunia TuR propone ai propri soci e simpatizzanti l’itinerario “ALLA SCOPERTA DELLE TOMBE DAUNE TRA STORIA, NATURA E GASTRONOMIA“ .L’uscita sarà svolta in intera giornata. Nella mattinata in località Ciminiera (127 م s.l.m.) ه فالي Petrulo (247 م s.l.m.) si sviluppa un percorso per conoscere…

يتبع

I riti della Settimana Santa negli Ipogei Capparelli

I suggestivi riti della “Settimana Santa in Puglia” quest’anno si arricchiscono con gli eventi, radicati nella fede e tradizioni locali, مانفريدونيا. La suggestiva rappresentazione della Via Crucis (mercoledì 28 marzo ore 20), il momento di preghiera al Santo Sepolcro (الخميس 29 marzo ore 21.30), “Note al Tramonto” (concerto del pianista Osvaldo…

يتبع

الاتجاه الثقافي "مانفريدونيا وتاريخها"

بمناسبة الطبعة 180th من شفيع مانفريدونيا, تكريما للSS. مادونا دي Siponto, و"جمعية تنشيط السياحة, الاجتماعية والثقافية DAUNIA الطور A.P.S. تنظم لأعضائها والمتعاطفين, لأيام الثلاثاء’ 30 أغسطس 2016 PM 16,30 جميع خام 18,30 الخميس’ 1 سبتمبر 2016 ...

يتبع

Foto Evento “I Sapori del Gargano in masseria” III^ Edizione

L’Associazione Daunia TuR ha organizzato Domenica 10 أبريل 2016 per i propri soci, simpatizzanti e fans una visita guidata in un’area naturalistica di grande pregio e dal suo ricco fascino storico, dai ritmi lenti e indissolubili nel tempo. Nonostante la giornata non proprio primaverile, شهدت المشاركين السياحة ...

يتبع

النكهات من جارجانو في مزرعة الثالث الطبعة

الأحد 10 أبريل 2016 l’Associazione Daunia TuR propone l’itinerario “SAPORI DEL GARGANO IN MASSERIA“ L’uscita sarà svolta in mezza giornata in località Ciminiera (127 م s.l.m.) ه فالي Petrulo (247 م s.l.m.), لمعرفة المزيد عن القبور والمقابر المسيحية المبكرة dauna. I reperti archeologici e corredi tombali provenienti dalla località Ciminiera sono stati utilizzati…

يتبع