مسار الرحلة “I tesori delle Lagune” a Lesina e Varano Domenica 28 يوليو 2019

Condividi

الأحد 28 يوليو 2019 l’Associazione Daunia TuR propone ai propri soci e simpatizzanti l’itinerario “ALLA SCOPERTA DELLE LAGUNE“. سيتم إجراء الخروج في يوم كامل,it.

يتبع

Programmazione itinerari 2015 “Gargano in emotions”

Gargano in Emotions è un’offerta calendarizzata di itinerari ed escursioni che l’Associazione Daunia TuR propone ogni anno (Quinta Edizione) per i propri soci e simpatizzanti per conoscere e fruire del territorio del Parco Nazionale del Gargano. PER PRENOTARSI E’ NECESSARIA L’ADESIONE TELEFONICA O DI CONTATTO presso:SEDE ASSOCIATIVA DAUNIA TUR A.P.S.Via…

يتبع

Il Gargano si rialza: la stagione turistica continua

Nell’esprimere solidarietà alle popolazioni del Gargano colpite dai nubifragi e cordoglio per le vittime, non si puo’ pero’ sottacere che in alcuni casi e’ possibile riconoscere un disastro annunciato. Alla base dei disastri, “come piu’ volte denunciato dal Wwf, ci sono i cambiamenti climatici, il consumo del suolo e un diffuso…

يتبع

خط سير الرحلة "THE SPIRIT OF THE LAGOON"

L’Associazione Daunia TuR propone per DOMENICA 27 يوليو 2014 un itinerario alla scoperta delle lagune del Gargano. هفار لها خصائص أكثر من ذلك بكثير مثل بحيرة من البحيرة. من خلال اثنين من القنوات, لAcquarotta وقناة Schiapparo, la laguna continua a comunicare con il mare subendo l’influenza delle correnti e…

يتبع

بحيرات Lesina وفارانو

هفار لها خصائص أكثر من ذلك بكثير مثل بحيرة من البحيرة. جنبا إلى جنب حول 22 إد لديه باري كم السطح 51,4 كم ². من خلال اثنين من القنوات, لAcquarotta وقناة Schiapparo, تواصل البحيرة للتواصل مع البحر تمر تأثير التيارات والرياح,...

يتبع