"Μάιος των βιβλίων του 2018",,it,Μάιο στο διάλογο της Manfredonia για το βιβλίο "Bandiere e Primavere",,it: ο 26 maggio a Manfredonia dialoghi sul libro “Bandiere e Primavere”

μερίδιο,it

"Μάιος των βιβλίων του 2018",,it,Μάιο στο διάλογο της Manfredonia για το βιβλίο "Bandiere e Primavere",,it: ο 26 maggio a Manfredonia dialoghi sul libro “Bandiere e Primavere”. Giunta alla sesta edizione, il Maggio dei Libri è una campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con…

Για να συνεχιστεί