Δρομολόγιο “I tesori delle Lagunea Lesina e Varano Domenica 28 Ιούλιος 2019

μερίδιο,it

Κυριακή 28 Ιούλιος 2019 l’Associazione Daunia TuR propone ai propri soci e simpatizzanti l’itinerario “ALLA SCOPERTA DELLE LAGUNE“. L’uscita sarà svolta in intera giornata.

Για να συνεχιστεί

Προγραμματισμός δρομολογίων Μήνες Ιούλιος,it – Αύγουστος 2019

Per chi fosse interessato a richiedere la partecipazione, ricordiamo di prenotarsi per tempo ai nostri recapiti: 0884.660558 – dauniatur@gmail.com. Contattateci!

Για να συνεχιστεί

Il Gargano si rialza: la stagione turistica continua

Nell’esprimere solidarietà alle popolazioni del Gargano colpite dai nubifragi e cordoglio per le vittime, non si puo’ pero’ sottacere che in alcuni casi e’ possibile riconoscere un disastro annunciato. Alla base dei disastri, “come piu’ volte denunciato dal Wwf, ci sono i cambiamenti climatici, il consumo del suolo e un diffuso…

Για να συνεχιστεί

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ"

Ο Σύνδεσμος Δαυνία TUR προτείνει για την Κυριακή 27 Ιούλιος 2014 un itinerario alla scoperta delle lagune del Gargano. Hvar έχει χαρακτηριστικά πολύ περισσότερο σαν μια λιμνοθάλασσα από μια λίμνη. Μέσω δύο καναλιών, να Acquarotta και το κανάλι Schiapparo, la laguna continua a comunicare con il mare subendo l’influenza delle correnti e…

Για να συνεχιστεί

Οι λιμνοθάλασσες του Lesina και Varano

Hvar έχει χαρακτηριστικά πολύ περισσότερο σαν μια λιμνοθάλασσα από μια λίμνη. Μαζί για 22 ed έχει pari χλμ. επιφάνεια 51,4 km ². Μέσω δύο καναλιών, να Acquarotta και το κανάλι Schiapparo, η λιμνοθάλασσα συνεχίζει να επικοινωνεί με τη θάλασσα που υποβάλλονται με την επίδραση των ρευμάτων και των ανέμων,...

Για να συνεχιστεί