Δρομολόγιο “Assaggi di Monti Dauni IV^Edizione

μερίδιο,it

L’associazione Daunia TuR propone ai propri associati e simpatizzanti un itinerario alla riscoperta dei borghi di Pietramontecorvino e Lucera previsto per Domenica 9 Ιούνιος 2019 ξεκινώντας από Manfredonia στο car pooling (μοιράζονται τα δικά της μέσα μεταξύ των συμμετεχόντων).

Για να συνεχιστεί

Προγραμματισμός Δρομολογίου Μήνας Ιούνιος,it 2019

Ο Σύνδεσμος Δαυνία TUR A.P.S. organizza per i propri soci e simpatizzanti un calendario di escursioni e itinerari giornalieri periodici, con l’obiettivo di valorizzare il territorio a carattere provinciale, regionale e nazionale e diffondere la cultura locale e le eccellenze naturalistiche con l’ausilio di Guide turistiche e esperti del territorio abilitati.

Για να συνεχιστεί

Πληροφορίες Σεμινάρια "OPEN DAYS CONFGUIDE FOGGIA 2016",it

Incontri informativi itineranti rivolti a guide e aspiranti guide e accompagnatori turistici abilitati Regione Puglia. Il neo Sindacato ConfGuide ConfCommercio di Foggia, in riferimento alla Delibera della Giunta Regionale del 28 Σεπτέμβριος 2016, n.1510, manifesta la volontà di riunire le guide ed aspiranti guide ed accompagnatori turistici per informarle sulle…

Για να συνεχιστεί

Assaggi di Monti Dauni con Daunia TuR III^ Edizione

Un meraviglioso viaggio alla scoperta dei borghi dei Monti Dauni Settentrionali L’associazione Daunia TuR propone ai propri associati e simpatizzanti un itinerario alla riscoperta dei borghi di Pietramontecorvino, Volturino e Lucera previsto per Sabato 25 Απρίλιος 2015 ξεκινώντας από Manfredonia στο car pooling (μοιράζονται τα δικά της μέσα μεταξύ των συμμετεχόντων). L’itinerario consentirà…

Για να συνεχιστεί

Η αρχαία πρόβατα νομαδικής μελισσοκομίας

  Da sempre la pastorizia ha avuto caratteristica nomade e migrante, alla ricerca di acque e pascoli naturali; soprattutto nell’Italia centro-meridionale, questo ha significato una migrazione periodica, tra i mesi di ottobre e giugno, attraverso larghe vie erbose, chiamate tratturi, attraverso i quali gli ovini venivano condotti verso pianure fertili dove passare l’inverno.

Για να συνεχιστεί

La strada dei vini D.O.C. della Daunia

La coltivazione della vite, antichissima nel bacino del Mediterraneo, non poteva trovare ambiente migliore in tutto il Mezzogiorno ed in particolare in Puglia. Difatti i Fenici, che già conoscevano e praticavano la viticoltura nel 2000 διαφορική αγωγιμότητα, colonizzarono la Regione introducendo nuove varietà e tecniche colturali, tanto che successivamente i Greci…

Για να συνεχιστεί