מסלול “Assaggi di Monti Dauni IV^Edizione

L’associazione Daunia TuR propone ai propri associati e simpatizzanti un itinerario alla riscoperta dei borghi di Pietramontecorvino e Lucera previsto per Domenica 9 יוני 2019 החל מManfredonia ברכב איגום (שיתוף של אמצעי בין המשתתפים).

המשיך

Programmazione Itinerari Mese Giugno 2019

L’Associazione Daunia TuR A.P.S. organizza per i propri soci e simpatizzanti un calendario di escursioni e itinerari giornalieri periodici, con l’obiettivo di valorizzare il territorio a carattere provinciale, regionale e nazionale e diffondere la cultura locale e le eccellenze naturalistiche con l’ausilio di Guide turistiche e esperti del territorio abilitati.

המשיך

סמינרים אינפורמטיבי "ימי פתיחה 2016 CONFGUIDE פוג'יה"

פגישות אינפורמטיבי שנועדו מדריכי נסיעות ומדריכים שאפתנים ומנהיגי סיור מופעלים Puglia. הסינדיקט ניאו ConfGuide Confcommercio של פוג'יה, בהתייחס להחלטה של ​​המועצה האזורית 28 ספטמבר 2016, n.1510, היא מבטאת את הרצון להפגיש את המדריכים ומדריכים ומנהיגי סיור שאפתנים להודיע ​​עליהם ...

המשיך

Assaggi di Monti Dauni con Daunia TuR III^ Edizione

Un meraviglioso viaggio alla scoperta dei borghi dei Monti Dauni Settentrionali L’associazione Daunia TuR propone ai propri associati e simpatizzanti un itinerario alla riscoperta dei borghi di Pietramontecorvino, Volturino e Lucera previsto per Sabato 25 אפריל 2015 החל מManfredonia ברכב איגום (שיתוף של אמצעי בין המשתתפים). L’itinerario consentirà…

המשיך

Transhumance הכבשים העתיק

  Da sempre la pastorizia ha avuto caratteristica nomade e migrante, alla ricerca di acque e pascoli naturali; soprattutto nell’Italia centro-meridionale, questo ha significato una migrazione periodica, tra i mesi di ottobre e giugno, attraverso larghe vie erbose, chiamate tratturi, attraverso i quali gli ovini venivano condotti verso pianure fertili dove passare l’inverno.

המשיך

La strada dei vini D.O.C. della Daunia

La coltivazione della vite, antichissima nel bacino del Mediterraneo, non poteva trovare ambiente migliore in tutto il Mezzogiorno ed in particolare in Puglia. Difatti i Fenici, che già conoscevano e praticavano la viticoltura nel 2000 a.C., colonizzarono la Regione introducendo nuove varietà e tecniche colturali, tanto che successivamente i Greci…

המשיך