مسار الرحلة “I tesori delle Lagune” a Lesina e Varano Domenica 28 يوليو 2019

Condividi

الأحد 28 يوليو 2019 l’Associazione Daunia TuR propone ai propri soci e simpatizzanti l’itinerario “ALLA SCOPERTA DELLE LAGUNE“. سيتم إجراء الخروج في يوم كامل,it.

يتبع

مسار الرحلة “Le perle dell’Adriatico “جزر تريميتي

L’Associazione Daunia TuR organizza per DOMENICA 30 يونيو 2019 un itinerario giornaliero per le Isole Tremiti, le uniche isole italiane nel Mar Adriatico, in occasione dell’anniversario trentennale dell’Area Marina Protetta comprensorio del Parco Nazionale del Gargano. Con un itinerario da Manfredonia si raggiungerà il meraviglioso arcipelago tremitese, يتميز مشهد غير عادية من الحجر الجيري الشواطئ الصخرية, الخيران, كال, المنحدرات, faraglioni e grotte marine che verranno ammirate comodamente in barca nel meraviglioso scenario di biodiversità. Una Guida/Accompagnatore turistico sarà a completa disposizione per illustrare più approfonditamente la storia e l’arte millenaria dell’Isola di San Nicola, visitando la Fortezza angioina e l’Abbazia dedicata a Santa Maria al Mare e dare tutte le assistenze logistiche direttamente sul posto ai partecipanti.

يتبع

Programmazione Itinerari Mese Giugno 2019

L’Associazione Daunia TuR A.P.S. organizza per i propri soci e simpatizzanti un calendario di escursioni e itinerari giornalieri periodici, con l’obiettivo di valorizzare il territorio a carattere provinciale, regionale e nazionale e diffondere la cultura locale e le eccellenze naturalistiche con l’ausilio di Guide turistiche e esperti del territorio abilitati.

يتبع

خط سير الرحلة "ظلال الأخضر الإبراهيمي جارجانو"

L’Associazione Daunia TuR propone DOMENICA 6 أغسطس 2017 proprio in coincidenza del caldo afoso che sta imperversando il sud Italia, un trekking naturalistico rigenerante in uno dei sentieri più belli e spettacolari della Foresta Umbra le cui faggete hanno da poco ottenuto il riconoscimento quali patrimonio Unesco. Partendo da un’area…

يتبع

مسار الرحلة “يسافر على خطى الحجاج إلى الحرم المقدس "

Prende il suggestivo titolo de “In cammino sulle tracce dei pellegrini diretti alla Sacra Grotta” ed è la nuova iniziativa del Club di Territorio di Manfredonia del Touring Club Italiano con l’ausilio delle Guide turistiche abilitate dell’Associazione Daunia TuR A.P.S. – guidato dal nuovo Console Michele De Meo, che lo scorso…

يتبع

الصورة 4 دورة قاعدة الشمال المشي في مانفريدونيا

عقد بنجاح في الشمال الدورة الأساسية 4TH المشي بواسطة DAUNIA الطور A.P.S وA.S.D المنظمة. الشمال المشي جارجانو موجهة إلى أعضائها. ومن المتوقع الشهر المقبل مخصصة لانتشار هذا الانضباط للاهتمام يوم مثير آخر. استعد…

يتبع