مسار طبيعي “Foresta in Festa”

Condividi

L’Associazione Daunia TuR propone per i propri soci e simpatizzanti per Domenica 2 يونيو 2019 والرحلات الطبيعية في واحدة من مسارات أجمل ومذهلة من فوريستا أومبرا.

يتبع

Programmazione Itinerari Mese Giugno 2019

L’Associazione Daunia TuR A.P.S. organizza per i propri soci e simpatizzanti un calendario di escursioni e itinerari giornalieri periodici, con l’obiettivo di valorizzare il territorio a carattere provinciale, regionale e nazionale e diffondere la cultura locale e le eccellenze naturalistiche con l’ausilio di Guide turistiche e esperti del territorio abilitati.

يتبع

تقاليد الطهي بوليا من أسبوع الآلام

كل منطقة الإيطالي لديه وصفات خاصة بها لقضاء العطلة: وScarcella, وتسمى أيضا في بعض الأحيان squarcella أو Scariella, هو واحد من عيد الفصح التقليدية الحلويات بوليا. بل هو نوع من البسكويت كبير من شكل متغير ومغطاة golosa الصقيل. على المدى “scarcella” الوسائل, in dialetto, كعكة محلاة, e nella sua versione…

يتبع

وFarrata: ريفي التقليد manfredoniana

La FARRATA è una pietanza tipica della città di Manfredonia, ريفي عبق التقاليد كرنفال sipontina. و’ ما يسمى لأنه يتكون أساسا من الحبوب فارو. In questo rustico assai gradevole si utilizzano ingredienti della civiltà arcaica: غرانو ماشيراتا, ricotta pecorina, البردقوش والنعناع, القرفة والفلفل. La sfoglia superiore si spalma di tuorlo…

يتبع

Percorso delle tradizioniA spasso con Zè Peppe

Nella 66^Edizione del tradizionale Carnevale di Manfredonia, lasciatevi coinvolgere in sfrenati balli in maschera tra le strade e nelle “socie”, alla riscoperta delle tradizioni sartoriali, artigianali, storiche e naturalmente culinarie tipiche sipontine. Una guida turistica vi accompagnerà tra le vie del centro storico avvolto in un connubio di colori, sapori e musiche, nell’anno in cui il Carnevale si preannuncia essere “Roba da matti”.

يتبع

Itinerario culturale e gastronomicoL’amore si tinge d’arancio” فيكو ديل جارجانو

يسر جمعية Daunia الطور دعوة جميع أعضائها, simpatizzanti e amanti delle tradizioni e folklore popolare a trascorrere la giornata di DOMENICA 17 فبراير 2019 nel cuore del Gargano più spettacolare, il paese dell’amore, فيكو ديل جارجانو. وعقد الاحتفالات فيكو ديل جارجانو تكريما لعيد الحب, patrono della città e protettore degli agrumeti dell’Oasi Garganica che quest’anno si veste di arancione con la II^ Edizione diTerraranciacon il temaAmore di Cioccolato”.

يتبع