Fiera “Gate&Smak” Meeting operatori turistici

udział,it

L’incontro di lunedì 25 Marzec 2019 godzin 16:00 presso la fiera Gate e Gusto di Foggia è un momento di ascolto delle realtà territoriali che intendono fare rete nel vero senso della parola. Przy okazji tego spotkania odbędzie się prezentacja nowego instrumentu udostępnionego przez Śródziemnomorską Sieć dla Gości Turystycznych w sezonie,,it,w którym postaramy się zaangażować cały system lokalnej oferty turystycznej prowincji Foggia „wykorzystujący” jedną markę i zmierzający do sezonowego dostosowania,,it 2019/2020 in cui si cercherà di coinvolgere tutto il Sistema Locale di Offerta Turistica della Provincia di Foggia “sfruttando” un unico Brand e puntando ad una destagionalizzazione

Ciąg dalszy nastąpi

Ścieżka tradycji,,it,Zwiedzanie z Zè Peppe,,it,Szlak tradycji "Spacer z Zè Peppe,,it,W 66. edycji tradycyjnego karnawału w Manfredonii,,it,angażować się w dzikie zamaskowane piłki na ulicach iw "socie",,it,ponowne odkrycie tradycji krawieckich,,it,rękodzieła,,it,historyczna i naturalnie kulinarna typowa sipontyna,,it,Przewodnik oprowadzi Cię po ulicach historycznego centrum zawiniętego w małżeństwo kolorów,,it,smaki i muzyka,,it,w roku, w którym karnawał zapowiada się na "Roba da matti",,it,Miłość jest zabarwiona na pomarańczowo,,it,pomarańczowy,,it,VicodelGargano,,en,Wycieczka kulturalno-gastronomiczna "Miłość jest zabarwiona na pomarańczowo,,it “A spasso con Zè Peppe”

Nella 66^Edizione del tradizionale Carnevale di Manfredonia, lasciatevi coinvolgere in sfrenati balli in maschera tra le strade e nelle “socie”, alla riscoperta delle tradizioni sartoriali, artigianali, storiche e naturalmente culinarie tipiche sipontine. Una guida turistica vi accompagnerà tra le vie del centro storico avvolto in un connubio di colori, sapori e musiche, nell’anno in cui il Carnevale si preannuncia essere “Roba da matti”.

Ciąg dalszy nastąpi

Evento Finale del Progetto Didattico culturale “Daunia un racconto sempre nuovo”

Si intitola “Daunia, un racconto sempre nuovo” il progetto elaborato dall’associazione Ambiente Nautilus di Manfredonia, da anni impegnata nell’ambito dell’educazione e dell’informazione ambientale indirizzata alla sostenibilità. I’ patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, da Pugliapromozione e da: Ordine degli Architetti di Foggia, Cdo Foggia, Confguide Foggia, GAL MERIDAUNIA, Gal DaunOfantino e Consorzio…

Ciąg dalszy nastąpi

1^ Annual Stanów Generalnych turystyki aktywnej w Apulii

Po raz pierwszy w Apulii spotkać przedsiębiorców i właścicieli hoteli i operatorów turystycznych - czyli tych, którzy na różne sposoby świadczenia usług dla użytkownika. Planowane na następny 14 Czerwiec 2013 Manfredonia w "Stanów Generalnych turystyki aktywnej w Apulii", evento ideato ed organizzato…

Ciąg dalszy nastąpi