مسار طبيعي “Foresta in Festa”

Condividi

L’Associazione Daunia TuR propone per i propri soci e simpatizzanti per Domenica 2 يونيو 2019 والرحلات الطبيعية في واحدة من مسارات أجمل ومذهلة من فوريستا أومبرا.

يتبع

Tour in Costiera Amalfitana con il Touring Club Italiano

Il Club di Territorio di Manfredonia del Touring Club Italiano con il Console Dott. Michele De Meo organizza Domenica 5 مايو 2019 per i propri soci e simpatizzanti un tour giornaliero della Costiera Amalfitana con l’ausilio delle guide abilitate dell’Associazione Daunia TuR.

يتبع

In Costiera Amalfitana con il Touring Club Italiano di Manfredonia

Ripartono le iniziative del Club di Manfredonia del Touring Club Italiano con un suggestivo tour rivolto ai soci e simpatizzanti per Domenica 4 نوفمبر 2018, in Costiera Amalfitana con la visita delle città di Vietri sul Mare, Amalfi ed Atrani, con l’ausilio del Console di Manfredonia Dott. Michele De Meo e…

يتبع