Δρομολόγιο “Le perle dell’Adriatico “Tremiti Islands

μερίδιο,it

L’Associazione Daunia TuR organizza per DOMENICA 30 Ιούνιος 2019 un itinerario giornaliero per le Isole Tremiti, le uniche isole italiane nel Mar Adriatico, in occasione dell’anniversario trentennale dell’Area Marina Protetta comprensorio del Parco Nazionale del Gargano. Con un itinerario da Manfredonia si raggiungerà il meraviglioso arcipelago tremitese, χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικό τοπίο από ασβεστόλιθο βραχώδεις ακτές, ρυάκια, Κέιλ, βραχώδεις ακτές, faraglioni e grotte marine che verranno ammirate comodamente in barca nel meraviglioso scenario di biodiversità. Una Guida/Accompagnatore turistico sarà a completa disposizione per illustrare più approfonditamente la storia e l’arte millenaria dell’Isola di San Nicola, visitando la Fortezza angioina e l’Abbazia dedicata a Santa Maria al Mare e dare tutte le assistenze logistiche direttamente sul posto ai partecipanti.

Για να συνεχιστεί

Itinerario “Il Paradiso incantato delle Diomedee” Giovedì 19 Ιούλιος 2018 con Daunia TuR (VIII Edizione)

L’Associazione Daunia TuR propone un itinerario giornaliero per le Isole Tremiti, le uniche isole italiane nel Mar Adriatico e sono Area Marina Protetta. Con un itinerario “basic” da Manfredonia si raggiungerà il meraviglioso arcipelago tremitese, χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικό τοπίο από ασβεστόλιθο βραχώδεις ακτές, ρυάκια, Κέιλ, βραχώδεις ακτές, faraglioni e grotte…

Για να συνεχιστεί

Le Fanoje di San Giuseppe a Monte Sant’Angelo

Il centro storico di Monte Sant’Angelo si appresta ad accogliere Domenica 18 Μάρτιος 2018, le tradizionali “Fanoje di San Giuseppe”, imponenti cataste di legna che vengono bruciate nei vari rioni della città, in un rito propiziatorio e purificatore. L’evento è promosso dagli assessorati alla cultura e al turismo del Comune…

Για να συνεχιστεί

Contest FotograficoIncorniciamo l’Amore

L’Associazione Daunia TuR in occasione di San Valentino, propone per i propri associati e tutti gli innamorati che voglianoincorniciare il proprio amoreun concorso selfie fotografico la cui partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli aventi maggiore età. Regolamento di partecipazione:1. Clicca mi piace alla pagina (https:// www.facebook.com/DAUNIATUR/);2....

Για να συνεχιστεί

VII Edizione 99 Borghi Racconto di Puglia Natale nei Borghi

Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto, svoltasi lo scorso 2 Απρίλιος, sono stati coinvolti più di 90 comuni della Puglia.…

Για να συνεχιστεί

Puglia, PORTA D'ORIENTE 16 SAN MICHELE E LA GROTTA CELESTE

Συνεχίστε το πνευματικό ταξίδι που προσφέρονται από την Tele Dehon στο τηλεοπτικό πρόγραμμα “Puglia Porta d’Oriente” presentato e condotto dal giornalista Francesco Rossi, με τον Ιωσήφ Frattarolo Οδηγός / Οργάνωση ηγέτης ενεργοποιημένη Puglia Περιφέρειας και πρόεδρος του Δαυνία TUR, Προσφέρονται μοναδικά μέρη όπως η Μονή του San Leonardo σε Λάμα Volara (περίπου 9 χιλιόμετρα ...

Για να συνεχιστεί