Σύνταγμα επιτροπή ΟΧΙ ENERGAS στην Manfredonia και το δημοψήφισμα 13 Νοέμβριος 2016

μερίδιο,it

Συνίσταται στην Manfredonia η επιτροπή "ΟΧΙ ENERGAS" για το Δημοτικό συμβουλευτική δημοψήφισμα - προγραμματισμένη για ilprossimo 13 Νοέμβριος - σχετικά με την εγκατάσταση της αποθήκευσης υγραερίου και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ότι «ανάλογα με το μέγεθος, χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων ουσιών, και τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος πρέπει να θεωρηθούν ως ένα είδος ...

Για να συνεχιστεί