Τα ηλιοστάσια στην ιστορία του ανθρώπου

Παρασκευή 21 Ιουνίου έως να ανανεώνεται κάθε έτος ως το γεγονός του θερινού ηλιοστασίου στη Μονή του San Leonardo in Lama Volara.

Για να συνεχιστεί