ΩΡΑΡΙΟ “ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ Tavoliere” Visita di Troia e Lucera Sabato 2 Νοέμβριος 2019

μερίδιο,it

L’Associazione Daunia TuR è lieta di presentare ai propri soci e simpatizzanti, un suggestivo ed appassionante itinerario storicoculturale ed enogastronomico nel cuore della Daunia più suggestiva per conoscere le bellezze monumentali ed artistiche custodite nel Tavoliere delle Puglie.

Για να συνεχιστεί

“Cicci μαγειρεμένα” τυπική συνταγή της Foggia περίοδο του εορτασμού των νεκρών

Ο “Grano Cotto” – il dolce della tradizione per la ricorrenza dei Morti E’ μια ειδικότητα που έχει παραδοθεί από γενιά σε γενιά στη Foggia για την επανάληψη των Νεκρών. Στην αρχαία Ελλάδα τα συστατικά του συγκεκριμένου γλυκού, σιτάρι και ροδιού ενωμένο, Τους προσφέρθηκε στη Δήμητρα, dea dell’agricoltura e alla figlia…

Για να συνεχιστεί

Programmazione EventiEmozioni d’Autunno

Un’appassionante e ricca programmazione attende i soci ed i simpatizzanti dell’Associazione Daunia TuR nel periodo autunnale che trasmette da sempre agli appassionati dei cammini e delle gite fuori porta, colori, tramonti e sapori tipici della stagione. La programmazione comincia proprio da DOMENICA 13 Οκτώβριος 2019 che ricade anche con la…

Για να συνεχιστεί

"99 BORGHI,,it,με το "Borgo in gioco,,it- #raccontodiPuglia”: Κυριακή 22 Οκτώβριος 2017 με “Borgo in gioco

Ο 22 ottobre continua l’iniziativa promossa da Confcommercio Puglia in collaborazione con ConfGuide Puglia Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto,...

Για να συνεχιστεί

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 1°TRIMESTRE 2016

L’Associazione Daunia TuR è lieta di comunicare ai propri soci, simpatizzanti e fans la Programmazione delle attività di itinerari, escursioni e formazione prevista per i mesi prossimi (Μάρτιος, Aprile e Maggio) dell’anno corrente. Le attività proposte, sono state vagliate dal Consiglio Direttivo e dai collaboratori nell’ultima Assemblea dei soci svolta lo scorso…

Για να συνεχιστεί

Δρομολόγιο “Τα πλούτη της Απουλίας πίνακα”: Serracapriola e Chieuti

L’Associazione Daunia TuR propone DOMENICA 12 Ιούλιος 2015 per i suoi soci e simpatizzanti un itinerario culturale alla scoperta dei comuni di Serracapriola e Chieuti. Il borgo di Chieuti sorge a 221 m s.l.m. su un colle non distante dal mare Adriatico, limitato a nord dal torrente Saccione e a…

Για να συνεχιστεί