خط سير الرحلة "والعواطف جولة وقدسية" قارب كوستا Garganica مع موكب سانت اندروز

Condividi

تقدم جمعية DAUNIA الطور لأعضائها والمتعاطفين, in occasione della tradizionale “Festa dei Pescatori” con la Processione a mare della Statua di Sant’Andrea (راعي وحامي الصيادين) الأحد 1 سبتمبر 2019 رحلة على متن قارب من مولو دي بونينتي من مانفريدونيا, من شأنها أن تسمح لمراقبة جارجانو من نقطة مميزة في عرض ونرى الكهوف, خيران, الشواطئ والمنحدرات الصخرية البيضاء بدءا من مانفريدونيا, من خلال ماتيناتا وPugnochiuso, لفيست. بعد جولة مثيرة من الكهوف البحر,,it,قائدنا ستقودنا للوصول إلى مانفريدونيا ونرى الموكب التقليدي لسانت أندرو البحر,,it,الذي سيعقد ابتداء من ميناء رصيف مانفريدونيا,,it,دورانتي جولة ايل,,fr,وتتكون المحطة الأولى في خليج Mattinatella,,it,وصوله الى مولو دي بونينتي من مانفريدونيا ونهاية الجولة,,it,وقف بالقرب من المرسى والبحر موكب المصاحب للتمثال من القوارب سانت أندرو جنبا إلى جنب مع السلطات والمدينة فرقة من مانفريدونيا,,it,الطريق الأجل,,it,قارب يرافق الموكب في سانت أندرو البحر,,it,المغامرة وقارب الراحة لاكتشاف الساحل جارجانو,,it,غابة الرحلات "نداء,,it, il nostro comandante ci guiderà per raggiungere Manfredonia ed assistere alla tradizionale Processione a Mare di Sant’Andrea, che si svolgerà con partenza dal Molo del Porto di Manfredonia.

يتبع

مسار الرحلة “جولة في المشاعر” Costa garganica in barca Venerdì 6 يوليو 2018

Dopo l’entusiasmante partecipazione e divertimento dello scorso anno, la Programmazione Estiva “GARGANO IN EMOTION” promossa dall’Associazione Daunia TuR per i propri soci e simpatizzanti, propone per Venerdì 6 يوليو 2018, un’escursione in barca, a bordo della Horus Lines che permetterà di osservare il Gargano da un punto di vista privilegiato e di…

يتبع

Programmazione Estate 2018 “جارجانو في العواطف” con Daunia TuR

L’Estate è arrivata, prepariamoci a viverla intensamente con esperienze emozionanti!!! L’Associazione di Promozione turistica, DAUNIA الاجتماعي والثقافي TUR A.P.S. con l’ausilio delle sue esperte Guide/Accompagnatori turistici abilitati Regione Puglia ed i suoi Collaboratori/Soci Sostenitori: Agenzia Percorsi di Caterina Ferrara, Residence Del Sole, Casa Manfredi B.&B., Bell Tower Cafè, Ristorante Pizzeria La Locanda del Torrione, Agriturismo Falcare, B.&B. Casa…

يتبع

اغسطس اب ليوني على مجلس حورس خطوط وDAUNIA الطور,it

Se state stilando una lista delle dieci cose da fare ad Agosto durante la vostra vacanza sul Gargano, vi consigliamo di introdurre, tra le prima attività da non perdere, un’escursione da Manfredonia con l’Associazione Daunia TuR a bordo di Horus Lines. Un tour privato in barca ha tantissimi vantaggi: risparmierete tempo ed…

يتبع

Un vortice di emozioni marine a bordo di Horus Lines con Daunia TuR

Con il gran caldo che sta caratterizzando questo periodo, cosa c’è di meglio che vivere il proprio territorio con brio ed avventura a bordo dell’imbarcazione Horus Lines e con la professionalità e cortesia del suo equipaggio. L’Associazione Daunia TuR propone ai propri soci e simpatizzanti Sabato 29 يوليو 2017, un’escursione in barca…

يتبع

Avventura e comfort in barca alla scoperta della costa garganica

Dopo l’appassionante escursione in barca di Domenica scorsa 16 يوليو 2017, HorusLines e Daunia TuR A.P.S replicano la proposta ben accolta dai propri associati. L’Associazione Daunia TuR propone ai propri soci e simpatizzanti Sabato 22 يوليو 2017, un’escursione in barca che permetterà di osservare il Gargano da un punto di vista privilegiato…

يتبع