Άνοιγμα Συμμετοχές Εκστρατεία,,it,Κοινωνικο Daunia TUR,,it,Σταθεροδεσμός σε έχω Carnevali d'Italia,,en 2020 Socio Daunia TuR

μερίδιο,it

il Consiglio Direttivo ha aperto ufficialmente l’11^ anno associativo e siamo lieti di invitare tutti gli associati a rinnovare la “fiducia” in noi anche per il nuovo anno che ci aspetta ricco di attività, proposte ed eventi.

Για να συνεχιστεί

Corso di formazioneLingua Inglese per il Turismo

Ο Σύλλογος Daunia TUR της Μανφρεντόνια, che si occupa di promozione turistica sociale e culturale, attraverso l’organizzazione di attività ed eventi di valorizzazione e fruizione del territorio, è lieta di proporre ai propri associati ed agli operatori turistici locali la possibilità di migliorare le proprie abilità nella lingua inglese attraverso il supporto di docenti professionali madrelingua, proponendo un Corso tecnico in Lingua Inglese personalizzata alla categoria merceologica degli aderenti.

Για να συνεχιστεί

Δωρεά 5 x 1000 all'A.P.S. DAUNIA TUR: αναφορά στους καπετάνιους

Ο φορολογούμενος μπορεί να κατανέμει το μέρος του συλλόγου ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 5 για χίλια του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του (Φόρος εισοδήματος), υπογράφοντας ένα από τα πέντε ειδικά κιβώτια που εμφανίζονται στα μοντέλα δήλωσης (Unico PF, Μοντέλο 730, ή ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται στο CUD για όλους εκείνους που ...

Για να συνεχιστεί

Προγραμματισμός Δρομολογίου Μήνας Ιούνιος,it 2019

Ο Σύνδεσμος Δαυνία TUR A.P.S. organizza per i propri soci e simpatizzanti un calendario di escursioni e itinerari giornalieri periodici, con l’obiettivo di valorizzare il territorio a carattere provinciale, regionale e nazionale e diffondere la cultura locale e le eccellenze naturalistiche con l’ausilio di Guide turistiche e esperti del territorio abilitati.

Για να συνεχιστεί

έκθεση,,it,Πύλη,,en,Συνεδριάσεις τουριστών,,it “Gate&Γεύση” Meeting operatori turistici

L’incontro di lunedì 25 Μάρτιος 2019 ώρες 16:00 presso la fiera Gate e Gusto di Foggia è un momento di ascolto delle realtà territoriali che intendono fare rete nel vero senso della parola. In occasione di questo incontro ci sarà la presentazione del nuovo strumento messo a disposizioni dalla Rete del Mediterraneo per i Turisti ospiti nella stagione 2019/2020 in cui si cercherà di coinvolgere tutto il Sistema Locale di Offerta Turistica della Provincia di Foggia “sfruttando” un unico Brand e puntando ad una destagionalizzazione

Για να συνεχιστεί

Άνοιγμα Συμμετοχές Εκστρατεία,,it,Κοινωνικο Daunia TUR,,it,Σταθεροδεσμός σε έχω Carnevali d'Italia,,en 2019 Socio Daunia TuR

Gent.mi soci, simpatizzanti e fan, il Consiglio Direttivo ha aperto ufficialmente il 10^ anno associativo e siamo lieti di invitare tutti gli associati a rinnovare la “fiducia” in noi anche per il nuovo anno che ci aspetta ricco di attività, proposte ed eventi. In questo sito web “www.dauniatur.it” è possibile conoscere le attività dell’Associazione…

Για να συνεχιστεί