Schenken 5 X 1000 all'A.P.S. DAUNIA TUR: een verwijzing naar de kapiteins

aandeel,it

De belastingplichtige kan het aandeel van de vereniging MISBRUIK toewijzen 5 voor duizend van zijn inkomstenbelasting van individuen (Inkomstenbelasting), ondertekenen van een van de vijf speciale dozen die op de verklaring modellen (Unico PF, Model 730, of bijzondere vorm aan de CUD voor al diegenen die ...

Wordt Vervolgd

Programmeren Reisplan Maand juni,,it,organiseert voor zijn leden en supporters een kalender met excursies en dagelijkse routes,,it,met als doel het verbeteren van het provinciale grondgebied,,it,regionaal en nationaal en om de lokale cultuur en naturalistische excellentie te verspreiden met behulp van toeristengidsen en gekwalificeerde lokale experts,,it,Om deel te nemen aan de reisroutes,,it,U moet lid worden van de vereniging en de beschikbare programma's bekijken en verspreiden op deze website en contact opnemen met de telefoonnummers van de Daunia TuR Association,,it,Aalfi,,so,Pietramontecrvino,,it,Permalink om het programma te programmeren maand juni,,it,Seminario di Educazione Financera Generali S.p.A,,co 2019

De Vereniging Daunia Tur A.P.S. organizza per i propri soci e simpatizzanti un calendario di escursioni e itinerari giornalieri periodici, con l’obiettivo di valorizzare il territorio a carattere provinciale, regionale e nazionale e diffondere la cultura locale e le eccellenze naturalistiche con l’ausilio di Guide turistiche e esperti del territorio abilitati.

Wordt Vervolgd

Fiera “Gate&Smaak” Meeting operatori turistici

L’incontro di lunedì 25 Maart 2019 uur 16:00 presso la fiera Gate e Gusto di Foggia è un momento di ascolto delle realtà territoriali che intendono fare rete nel vero senso della parola. Ter gelegenheid van deze bijeenkomst zal er in het seizoen het nieuwe instrument worden gepresenteerd dat door het Mediterranean Network for Guest Tourists ter beschikking wordt gesteld,,it,waarin we zullen proberen het lokale toeristenaanbodsysteem van de provincie Foggia te betrekken door één merk te "exploiteren" en te streven naar een seizoensaanpassing,,it 2019/2020 in cui si cercherà di coinvolgere tutto il Sistema Locale di Offerta Turistica della Provincia di Foggia “sfruttando” un unico Brand e puntando ad una destagionalizzazione

Wordt Vervolgd

Apertura Campagna Tesseramenti 2019 Socio Daunia TuR

Gent.mi soci, simpatizzanti e fan, il Consiglio Direttivo ha aperto ufficialmente il 10^ anno associativo e siamo lieti di invitare tutti gli associati a rinnovare la “fiducia” in noi anche per il nuovo anno che ci aspetta ricco di attività, proposte ed eventi. In questo sito web “www.dauniatur.it” è possibile conoscere le attività dell’Associazione…

Wordt Vervolgd

Presentatie Engelse cursus voor Cambridge examen niveau B2,it

L’Associazione Daunia TuR di Manfredonia in collaborazione con la scuola Cambridge Academy di Foggia, hanno presentato Venerdì 23 November 2018 alle erts 17,00 presso il Centro di Informazione ed Accoglienza Turistica INFOPOINT TURISTICO G.A.L. DAUNOFANTINO il Corso professionale di preparazione per l’esame Cambridge FIRST CERTIFICATE (Livello B2). La proposta formativa, della durata di 70 uur,...

Wordt Vervolgd

Presentazione Corsi di Inglese per esame Trinity Livello B2 GESE e ISE II e Corso Base A1/A2

De Daunia TuR Association of Manfredonia in samenwerking met het Trinity College London Centre in Manfredonia,,it,gepresenteerd dinsdag,,it,DAUNOFANTINO Professionele trainingen voor het Trinity B2 GESE-examen,,it,Trinity B2 ISE II en de basiscursus A1 / A2,,it,Voor degenen die geïnteresseerd zijn, raden we aan ...,,it, hanno presentato Martedì 11 December 2018 alle erts 18,00 presso il Centro di Informazione ed Accoglienza Turistica INFOPOINT TURISTICO G.A.L. DAUNOFANTINO i Corsi professionali di preparazione per l’esame Trinity B2 GESE, Trinity B2 ISE II e il Corso Base A1/A2. Per chi fosse interessato consigliamo…

Wordt Vervolgd