مسار طبيعي “Foresta in Festa”

Condividi

L’Associazione Daunia TuR propone per i propri soci e simpatizzanti per Domenica 2 يونيو 2019 والرحلات الطبيعية في واحدة من مسارات أجمل ومذهلة من فوريستا أومبرا.

يتبع

Trekking naturistico “Il richiamo della Foresta” con Daunia TuR Domenica 11 نوفمبر 2018

L’Associazione di promozione turistica, sociale e culturale DAUNIA TUR organizza DOMENICA 11 نوفمبر 2018 per i propri soci, simpatizzanti e fans un appassionante escursione naturalistica in uno dei sentieri di pregio dell’area naturalistica della Foresta Umbra (Riserva di Stato). L’habitat naturalistico e faunistico della Foresta Umbra regala nel suggestivo scenario autunnale…

يتبع

Programmazione Estate 2018 “جارجانو في العواطف” con Daunia TuR

L’Estate è arrivata, prepariamoci a viverla intensamente con esperienze emozionanti!!! L’Associazione di Promozione turistica, DAUNIA الاجتماعي والثقافي TUR A.P.S. con l’ausilio delle sue esperte Guide/Accompagnatori turistici abilitati Regione Puglia ed i suoi Collaboratori/Soci Sostenitori: Agenzia Percorsi di Caterina Ferrara, Residence Del Sole, Casa Manfredi B.&B., Bell Tower Cafè, Ristorante Pizzeria La Locanda del Torrione, Agriturismo Falcare, B.&B. Casa…

يتبع

خط سير الرحلة "ظلال الأخضر الإبراهيمي جارجانو"

L’Associazione Daunia TuR propone DOMENICA 6 أغسطس 2017 proprio in coincidenza del caldo afoso che sta imperversando il sud Italia, un trekking naturalistico rigenerante in uno dei sentieri più belli e spettacolari della Foresta Umbra le cui faggete hanno da poco ottenuto il riconoscimento quali patrimonio Unesco. Partendo da un’area…

يتبع

رفع “سحر فوريستا أومبرا”

L’Associazione di promozione turistica, DAUNIA الاجتماعي والثقافي TUR A.P.S. ويقترح وتنظم لأعضائها, أنصار ومشجعي الأحد 30 أكتوبر 2016 un appassionante escursione naturalistica in uno dei sentieri di pregio dell’area naturalistica della Foresta Umbra (Riserva di Stato).الموائل والحيوانات الطبيعية من منطقة الظل الغابات توفر المناظر الطبيعية الخلابة ...

يتبع

Programmazione itinerari 2016 "جارجانو في العواطف"

ونحن في النهاية!!! L’Associazione di Promozione turistica, DAUNIA الاجتماعي والثقافي TUR A.P.S. مع مساعدة من أدلة خبير قادتها جولة / تمكين بوليا, il Tour Operator Bisanum Viaggi ed i suoi partner/Soci Sostenitori: عطلة هادئة, B.&B. ستيلا مارينا, ريستورانتي لا في Masseria الحصين, B.&B. فيلا سيمون, B.&B. Casa Manfredi…

يتبع